Koronawirus – Jak Agnihotra może pomóc?

Koronawirus – Jak Agnihotra może pomóc?

Wprowadzenie  

Ogólnoświatowa infekcja osobliwym koronawirusem SARS-CoV2 spowodowała problemy, które dotknęły już każdego człowieka. Oczywistym jest, że wszyscy powinniśmy podporządkować się regułom, które mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa – takim jak zachowanie dystansu społecznego, częste mycie rąk itd.  

Co jeszcze możemy zrobić? Uważa się, że tradycyjna Wedyjska Agnihotra oczyszcza atmosferę. Ponieważ jednak koronawirus pojawił się w ostatnim czasie, nie mamy jeszcze wielu dowodów ani naukowych badań, które go dotyczą. 

Agnihotra mogłaby pomóc na trzy różne sposoby:  

 1. Zmniejszyć prawdopodobieństwo bycia zainfekowanym.
 2. Zredukować istniejące choroby (złagodzić istniejące stany chorobowe – ang. pre-existing conditions), a tym samym złagodzić przebieg Covid-19.
 3. Wesprzeć ciało w walce z infekcją. 

1) Zmniejszenie prawdopodobieństwa infekcji 

Pojawiło się bardzo interesujące oświadczenie mieszkającej w Madrycie Elisabeth M., wskazujące, że Agnihotra może pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji koronawirusem. Madryt jest głównym ogniskiem Covid-19 w Hiszpanii (a Hiszpania, poza Włochami, posiada najwięcej zachorowań wśród krajów Europy). W samym Madrycie zmarło z powodu Covid-19 około 4000 osób! 

Elisabeth M. mieszka wraz z partnerem w domu, w którym jeden pokój wynajmowany jest osobie prowadzącej popularną restaurację w Madrycie. W związku z tym, człowiek ten miał kontakt z wieloma osobami (przed kwarantanną). Przeprowadzony przez niego test na koronawirusa okazał się pozytywny, więc zaniepokoja Elisabeth M. wraz z partnerem również poddali się testom. Ich wyniki były negatywne – pomimo, że dzielili razem kuchnię, jedli wspólnie posiłki, korzystali z tej samej łazienki a nawet wspólnie obchodzili urodziny kilka dni wcześniej. 

Lekarz przeprowadzający testy był bardzo zdziwiony, ponieważ koronawirus jest bardzo zaraźliwy – jeśli pozostaje się w bliskich relacjach z osobą zainfekowaną, jest bardzo duże prawdopodobieństwo zakażenia. Jednakże, Elisabeth M. regularnie praktykuje Agnihotrę oraz zażywa codziennie popiół pozostały po paleniu Agnihotry. Wydaje się, że pomogło jej to uniknąć zainfekowania!

Jak to jest możliwe? Spójrzmy, w jaki sposób można zarazić się koronawirusem. Wydaje się, że możliwe są trzy główne drogi zakażenia:

 1. Dotykanie powierzchni (np. klamki od drzwi); wirus pozostaje na powierzchni przez kilka godzin (na metalu 10 godzin lub więcej, na ubraniach ok. 6 godzin)
 2. Droga kropelkowa – poprzez cząsteczki w powietrzu przenoszone przez zarażonych ludzi, którzy kaszlą lub kichają (cząsteczki te pozostają w powietrzu jedynie przez kilka minut – zwykle zachowanie dystansu pomaga)
 3. Poprzez mniejsze cząsteczki, które pozostają w powietrzu przez kilka godzin.

Według Kazuhiro Tateda, przewodniczącego Japońskiego Stowarzyszenie na rzecz Chorób Zakaźnych oraz profesora Departamentu Mikrobiologii oraz Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie Toho w Tokio, w Japonii, należy rozważyć trzecią drogę przenoszenia. 

Jego zespół zaobserwował mikrocząsteczki przy użyciu specjalnych kamer, które pokazały, że owe cząsteczki rozprzestrzeniają się nawet wtedy, gdy ludzie rozmawiają ze sobą lub po prostu znajdują się blisko siebie.  W związku z tym, koronawirus może przenosić się nawet gdy nikt nie kaszle lub kicha. 

Spójrzmy: https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study/ 

 1. Nie wiemy jeszcze czy palenie Agnihotry zmniejszyłoby ilość wirusów na powierzchniach w pomieszczeniu, w którym palenie się odbywa. Sugeruje się badania w tym temacie. 

Co do punktu b) oraz c) – kilka badań wykonanych w różnych instytutach oraz na uniwersytetach pokazują, że liczba bakterii w powietrzu zmniejsza się wielokrotnie tylko dzięki paleniu Agnihotry. Może to samo dotyczy również wirusów? Dobrze byłoby wkrótce to zbadać. Poniżej przedstawione są dowody na zmniejszenie ilości bakterii w powietrzu: 

Ostatnio wykonano następujący eksperyment na Fergusson College w Punie. 

Średniej wielkości płytka została otwarta w pokoju przed i po Agnihotrze, zainkubowana  i pozostawiona  na 24 godziny, aby kolonia bakterii mogła się powiększyć. 

 

Wpływ Agnihotry na liczbę drobnoustrojów.

Stężenie bakterii w powietrzu

Wniosek: Jak wynika z uzyskanych wyników, dym z Agnihotry zmniejsza ładunek mikrobiologiczny w powietrzu.

Zostały wykonane dalsze eksperymenty, żeby zobaczyć wpływ popiołu z Agnihotry na bakterie. Można zauważyć, że wirulencja bakterii została zmniejszona dzięki dodaniu popiołu z Agnihotry:

Zmniejszenie aktywności w tworzeniu pałeczek klebsiella pneumoniae;

Zmniejszenie aktywności hemolitycznej u staphylococcus aureus oraz klebsiella pneumonia;

Zmniejszona odporność na fagocytozę u klebsiella pneumonia, staphylococcus aureus i pseudomonas aeruginoso. 

Wyniki te pokazują, że poddane badaniom patogeniczne bakterie wykazują zmniejszoną wirulencję w kontakcie z popiołem z Agnihotry. (Szczegóły: Pathade/Abhang 2014 oraz Abhang et al. 2015.)

Wyniki te zostały potwierdzone przez inne badania wykonane na Uniwersytecie Rolniczym w Palampur, Himachal Pradesh, w Indiach (Kumari/Punam 2015). Porównano w nich wpływ Agnihotry oraz zwykłego ognia (w którym zostały spalone te same substancje, również w miedzianej piramidce, jednak nie intonowano mantr śpiewanych przy Agnihotrze). Ilość bakterii zmniejszyła się znacznie bardziej w przypadku Agnihotry w porównaniu z ogniem kontrolnym.

W celu replikacji badania, sugeruje się zachować pewną odległość między pomieszczeniami, w których wykonuje się doświadczenie z Agnihotrą oraz ogniem kontrolnym. W powyższym doświadczeniu, oba pomieszczenia znajdowały się obok siebie – Agnihotra potrafi jednak zmniejszyć przyrost bakterii również w sąsiadujących pomieszczeniach:

“Pat Flanagan (amerykański naukowiec) zasugerował fizyczne wyjaśnienie oczyszczającego wpływu ognia Agnihotry wskazując, iż koloidalne cząsteczki ghee oraz nawozu krowiego mogłyby stanowić czynnik chelatujący, przyciągając i wyłapując zanieczyszczenia z powietrza, tak jak woda oczyszczana jest w procesie flokulacji. Wychwycone cząsteczki – jak stwierdził Flanagan – gdy opadną na ziemię, alkalizują ją; a jeśli doszłoby do kontaktu z rośliną, przykleiły się do liści i mogłyby działać jako uwalniający się stopniowo nawóz dolistny. Fizycznie, ze względu na obecność ghee i nawozu, dym zostałby naładowany elektrycznie.”  (Cytat z Tompkins/Bird 1989, str. 254)

Prawdopodobnie to samo stanie się z wirusami, ponieważ przyłączają się one również do aerozoli w powietrzu.

Jony ujemne znane są jako wskaźnik czystego i niezanieczyszczonego powietrza. Agnihotra zwiększa ilość jonów ujemnych w powietrzu. Zadziwiające jest, że palenie zwykłego ognia zmniejsza stężenie jonów ujemnych. Być może zwiększony poziom jonów ujemnych pomaga zneutralizować bakterie i wirusy? Mogłyby to być bardzo interesujące i ważne badania.

Możemy podsumować powyższe punkty stwierdzając, że Agnihotra prawdopodobnie daje nam pewną ochronę przed zarażeniem koronawirusem, potwierdzając wspomniane na początku paragrafu oświadczenie.

 1. W jaki sposób Agnihotra pomaga ludziom zarażonym?

Większość ludzi zarażonych Covid-19 ma jedynie łagodne objawy, nie mając żadnych po ważnych problemów zdrowotnych. Jednak choroba ma cięższy przebieg u ludzi z pewnych grup ryzyka, np. w przypadku ludzi z następującymi chorobami (ang. pre-existing conditions):

 • Choroby serca i wysokie ciśnienie
 • Chroniczne problemy układu oddechowego, np. astma
 • Cukrzyca
 • Nowotwór
 • Osłabiony system odpornościowy

Zaawansowany wiek również wspomniany jest jako jeden z czynników ryzyka. Jednakże, wydaje się, że wiek odgrywa rolę ze względu na postępujące z wiekiem zwyczajne  osłabienie systemu odpornościowego.

Choroby serca i wysokie ciśnienie krwi

Agnihotra pomaga przywrócić poziom ciśnienia krwi do normy. Został wykonany prosty eksperyment, w którym sprawdzono ciśnienie krwi przed i po Agnihotrze. Okazało się, że ciśnienie krwi dzięki doświadczeniu Agnihotry powróciło do normalnego poziomu:

 

Poniżej oświadczenie Magdy Lopez A. (Lima, Peru) dotyczące wyleczenia choroby serca dzięki Agnihotrze:

“Moja matka była bardzo chora, a jej elektrokardiogram 10 lat temu wykazał stan przedudarowy, co oznaczało, że pewna część jej serca była martwa i nie może się odtworzyć. Przez ostatnie 4 lata wykonywałam Agnihotrę nieregularnie. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy, konsekwentnie wykonywaliśmy ją codziennie. Dwa tygodnie temu wykonaliśmy kolejny elektrokardiogram. Lekarz, zapytany o stan przedudarowy, stwierdził: ‘Jej serce jest w doskonałym stanie i nie ma oznak stanu przedudarowego’.

Byliśmy zdumieni, ponieważ jedyną rzeczą, którą robiliśmy, była praktyka Agnihotry oraz podawanie matce popiołu z Agnihotry 3-4 razy dziennie.”

Astma

Astma jest szczególnie ważnym zagadnieniem, ponieważ Covid-19 atakuje głównie płuca. Agnihotra pomaga wzmocnić nasze płuca, tak więc sprawia, że ciało staje się bardziej odporne na schorzenia układu oddechowego. 

Odnotowano wiele przypadków (więcej informacji: www.homahealth.com). Poniżej przykład:

Donna S. (Santa Clarita, California, USA) pisze:

“Byłam bardzo chora. Poszłam do jednego z najlepszych specjalistów na Uniwersytecie Virginia. Pokazał mi zdjęcie rentgenowskie moich płuc, które były całkiem czarne, z wyjątkiem jednego małego 4-centymetrowego punktu, który był jasny. Zaczęłam wykonywać Agnihotrę. W ciągu pierwszego tygodnia przestałam brać wszystkie moje leki na astmę, a w późniejszym czasie również sterydy.

Trzy miesiące później poszłam do lekarza; zrobił zdjęcie rentgenowskie moich płuc. Powiedział: ‘Nie wiem, co Pani zrobiła, ale Pani płuca są zupełnie czyste. Nie potrzebuje Pani więcej żadnego leczenia”.

Fran B. (Wysoka, Polska) pisze:

“Cierpiałam na chroniczną astmę od 11 roku życia. Po 20-stym roku życia moja kondycja pogorszyła się. Ataki astmy często pojawiały się w nocy, w lokalnym szpitalu musiałam otrzymywać tlen i zastrzyki z epinefryny. Czułam że moja astma miała związek z zanieczyszczeniem.

W wieku 25 lat zaczęłam codziennie wykonywać Agnihotrę o wschodzie i zachodzie słońca. Po 2 tygodniach Astma zupełnie zniknęła. Ataki nigdy nie powróciły, od 40 latach nadal nie mam astmy.”

Cukrzyca

Wiele osób zostało wyleczonych z cukrzycy dzięki wykonywaniu Agnihotry oraz stosując popiół z Agnihotry – więcej informacji http://homahealth.com/?s=diabetes

Nowotwory

Diego Lastro R. (Esmeraldas, Ekwador, Ameryka Południowa):

“ Na początku roku 2019, poziom markerów mojego raka prostaty wzrósł. Byłem badany co trzy miesiące, a każde badanie wskazywało, że ich poziom wzrastał z ogromną prędkością. Lekarz zalecił operację. Nauczyłem się wówczas praktyki Agnihotry oraz zacząłem ją wykonywać, a obecnie poziom markerów nowotworowych maleje.”

Kolejne oświadczenie – od Lucii Gertrudis P. (Vinces, Ekwador, Ameryka Południowa):

“Mam 74 lata i mam guza płuc. Zwykłam mieć suchy kaszel, za dnia i w nocy. Nie mogłam spać. Wszystko to zniknęło dzięki Terapii Homa”.

Lekarz Lucii wyjaśnia: “Lucia miała coś w rodzaju mukowiscydozy. Często kaszlała. Nie mogła spać, cierpiała z powodu silnego bólu w plecach oraz w kościach. Ból był tak silny, że podawano jej morfinę, której obecnie już nie potrzebuje”.

Osłabiony system odpornościowy

Zetknęliśmy się z wieloma oświadczeniami ludzi, którzy wyzdrowieli z różnych chorób dzięki wykonywaniu Agnihotry oraz stosując popiół z Agnihotry (więcej informacji m.in. na stronie http://homahealth.com).

 1. Wskazuje to na fakt, że system odpornościowy u człowieka wzmacnia się dzięki Agnihotrze i pozostałemu z jej palenia popiołowi – jest to najważniejsze w przypadku infekcji wirusowej. To samo widzieliśmy u dzieci z wirusem HIV w Mysore (informacje poniżej: 2. Wpływ Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na samego wirusa).

Redukcja stresu i niepokoju

Inną ważna kwestią jest wpływ Agnihotry na nasze umysły. Powszechnie wiadomo, że negatywny stan umysłu – wynikający ze stresu, lęku itp. stanowi czynnik obciążający, wpływając na wszelkie rodzaje chorób. Metody umożliwiające obniżenie poziomu lęku, stresu i niepokoju, dotykających w czasie pandemii koronawirusa wielu ludzi, są nam obecnie bardzo potrzebne.

Myśli, uczucia i wola (intencja) są funkcjami umysłu. Agnihotra, zgodnie z nauką wedyjską, przyciąga, równoważy i harmonizuje PRANĘ. Ponieważ Prana i umysł mogą być uważane za dwie strony jednej monety, pozytywne zmiany w Pranie powodują pozytywne zmiany w umyśle.

A zatem dzięki setkom oświadczeń oraz kilku badaniom dotyczącym zmian w umyśle i sposobie myślenia poprzez regularne wykonywanie Agnihotry, można powiedzieć bez wątpienia, że stres, strach i niepokój są znacznie dzięki niej zmniejszone.

Rezultat w postaci wzmocnienia układu odpornościowego jest zauważalny i godny uwagi.

Wyniki badań wykonanych w Moskwie, w Rosji:

Grupa ludzi uczestniczyła w praktyce Agnihotry regularnie przez dwa tygodnie. Przed i po tym okresie został u nich zmierzony poziom lęku i depresji. Zauważyć można jasno zmniejszenie się obu parametrów.

 

Wyniki badań wykonanych na Uniwersytecie Medycznym w Santiago, Chile:

Zostały utworzone dwie grupy studentów z wysokim poziomem stresu. Poziom stresu zmierzony został dwoma sposobami – w kwestionariuszu oraz poprzez badanie poziomu kortyzolu w ślinie. Obie grupy zostały zaproszone na zajęcia Tai Chi. Uczestnicy nie wiedzieli, że w przypadku jednej z grup w pomieszczeniu sąsiadującym wykonywano Agnihotrę. Wszyscy uczestnicy odczuli ulgę w związku z poziomem stresu, jednak w grupie, dla której wykonano Agnihotrę w sąsiednim pokoju, zauważono znacznie większą redukcję stresu.

 • Przed interwencją
 • Kwestionariusz DASS-21
 • 100% ekstremalny, bardzo wysoki poziom stresu
 • Stres mierzony poprzez poziom kortyzolu w ślinie
 • 100% > 14,7 ng/ml 
 • Przed interwencją B: 28,9 ng/ml       A: 30,6 ng/ml
 • Po interwencji B: 17 ng/ml        A: 22,4 ng/ml

Agnihotra oraz stosowanie popiołu z Agnihotry są więc silnymi narzędziami umożliwiającymi usunięcie lub przynajmniej złagodzenie wszystkich schorzeń (ang. pre-existing conditions) osłabiających nasz system w kontakcie z Covid-19. Podsumowując można stwierdzić, że Agnihotra pomoże w walce z infekcją koronawirusem. 

3) Wpływ Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na samego wirusa

Tak jak wspomnieliśmy na początku, nie wykonano jeszcze badań nad samym koronawirusem. Posiadamy jednak bardzo interesujące badania pilotażowe nad HIV, który również powodowany jest przez wirusa, choć innego rodzaju. W badaniu tym dzieci zarażone wirusem HIV wykonywały Agnihotrę. Każde dziecko wykonywało ją samodzielnie. Po pewnym czasie:

 1. wiremia (ładunek wirusa, ang. viral load) znacząco zmniejszyła się 
 2. wzrósł poziom białka CD-4 
 3. wyraźnie poprawił się stan zdrowia u wszystkich dzieci, wskazując na fakt, że ich system odpornościowy znacząco się wzmocnił.

Poniższy link opisuje całe badanie:

http://vedicresearchinstitute.com/2017/11/06/agnihotra-as-an-inexpensive-method-to-treat-hivaids/

Badanie pilotażowe: Wpływ Agnihotry na dzieci z wirusem HIV

)Zostały wykonane testy laboratoryjne, w których sprawdzano wpływ popiołu z Agnihotry na różne rodzaje wirusów (jednak nie było wśród nich koronawirusa). Do linii komórkowych, w których rozwijał się wirus, dodano wody zmieszanej z popiołem z Agnihotry.

Ilość wirusów zmniejszyła się o 50%. Może nie wydawać się to bardzo dużo, jednak wciąż mogłoby to zrobić różnicę pomiędzy łagodnym a ciężkim przebiegiem choroby (lub pomiędzy brakiem choroby a jej łagodnym przebiegiem).

Można się spodziewać, że w przypadku innych typów wirusów, takich jak koronawirus, moglibyśmy zobaczyć efekty podobne do tych widocznych w badaniach dotyczących HIV oraz innych testowanych wirusów.   

4) Wnioski

Nie mamy jeszcze bezpośrednich dowodów, ale w oparciu o powyższe raporty i rozważania sugeruje się wykonywanie Agnihotry – najlepiej w każdym domu, gospodarstwie domowym – w celu zapewnienia pewnej ochrony w tym szczególnym czasie koronawirusowego kryzysu.

Sugeruje się również przeprowadzenie naukowych badań, takich jak:

 1. Badania pacjentów zakażonych Covid-19 (polegających na wykonywaniu Agnihotry dla tych pacjentów lub przez nich, jeśli są w stanie robić to sami) oraz sprawdzenie rezultatów.
 2. Zmierzenie stężenia koronawirusa w powietrzu w szpitalu, w którym znajdują się pacjenci z Covid-19, przed i po Agnihotrze; jak również sprawdzenie stężenia wirusa na powierzchniach w takim szpitalu – przed i po Agnihotrze.
 3. Zbadanie wpływu Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na koronawirusa w liniach komórkowych.
 4. W związku z faktem, że ochrona pielęgniarek i lekarzy jest obecnie tak ważną sprawą, możemy zaproponować testy wśród tych grup zawodowych.

Bibliografia

Paranjpe V. V. 1989. Homa Therapy – Our Last Chance, Agnihotra Press, Inc., Madison VA, USA.

Abhang et al. 2015, Abhang, P., Patil, M. and Moghe, P.2015. Beneficial Effects of Agnihotra On Environment and Agriculture, International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR) Vol. 5, Issue 2, Apr 2015: 111-120.

Koch 2004, Koch, Monika, Homa Therapy – The Ancient Science of Healing, Madison, VA, U.S.A, 2004. Download available on: www.homatherapy.de. Opisuje jak wykonać różne domowe specyfiki z popiołu z Agnihotry.

Kumari/Punam 2015, Kumari, R., Punam, Panda A.K. and Atul. 2015. Agnihotra Effect on Microbial Contamination of Air. The Bioscan 10(2), 2015, pp. 667-669.

Pathade/Abhang 2014, Pathade, G. R. and Abhang, P. Scientific study of Vedic Knowledge Agnihotra, Bharatiya BouddhikSampada, Quarterly Science Research Journal of Vijnana Bharati 43rd – 44th Issue, February – June 2014.

Tompkins/Bird 1989, Tompkins, P.and Bird, C. 1989. Secrets of the Soil, Harper Collins Publishers, New York.

Strony internetowe:

www.agnihotra.pl (jęż. polski i angielski)

www.homatherapy.org 
www.homahealth.com
www.homafarming.com
www.homatherapie.de
(strona zawiera program internetowy podający czas wykonywania Agnihotry, a także wiele artykułów naukowych)

 CO TO JEST AGNIHOTRA?

Agnihotra, podstawowy leczniczy ogień terapii HOMA, czyli mały ogień przygotowywany w miedzianej piramidce dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca każdego dnia. Agnihotra może neutralizować wpływ zanieczyszczenia na rośliny, zwierzęta i ludzi, a jednocześnie dostarczać substancje odżywcze.

MATERIAŁY POTRZEBNE DO AGNIHOTRY:

 

PIRAMIDKA: Do Agnihotry potrzebujesz miedzianej piramidki o określonym rozmiarze. Miedź jest również przewodnikiem subtelnych energii.

RYŻ: Brązowy ryż. Mocno oczyszczony ryż traci wartość odżywczą, a zatem ryż powinien być nieoczyszczony. Do wykonania Agnihotry należy używać tylko całych, niepołamanych ziaren ryżu. Subtelna struktura energetyczna wokół połamanych ziaren ryżu jest zaburzona i dlatego nie może być użyta do palenia uzdrawiającego ognia Agnihotry.

SUSZONY NAWÓZ KROWI: Weź świeży nawóz krowi. Zrób placki i wysusz je na słońcu. Tak wysuszonego krowiego nawozu należy użyć do palenia ognia Agnihotry.

Nawóz krowi uznawany jest za lek we wszystkich starożytnych kulturach, niezależnie od tego, czy są to Indianie z Ameryki Północnej czy Południowej, Skandynawowie, Europejczycy z Europy Wschodniej czy Zachodniej, Afrykanie czy Azjaci.

GHEE (masło klarowane): Weź trochę masła wyprodukowanego z mleka krowiego, które nie zawiera żadnych dodatków i jest czyste. Podgrzewaj je na małym ogniu. Po odparowaniu wody i pojawieniu się białych stałych cząstek na powierzchni, przelej płyn przez drobne sitko. To, co przejdzie przez sito, to klarowane masło (Ghee). Możemy przechowywać je przez długi czas bez warunków chłodniczych. Ghee jest bardzo wyjątkową substancją leczniczą. Użyte do palenia ognia Agnihotry, działa jako nośnik subtelnych energii. Jest w nim zamknięta potężna energia.

CZAS: Agnihotra praktykowana jest dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca każdego dnia. Wygenerowane komputerowo kalendarze wschodów i zachodów słońca z odpowiednimi godzinami dla każdego miejsca na świecie dostępne są dzięki oprogramowaniu opracowanemu w Niemczech.

PRAKTYKA AGNIHOTRY

Kilka minut przed faktyczną godziną wschodu i zachodu słońca powinieneś zacząć przygotowywać ogień Agnihotry w następujący sposób:

Umieść płaski kawałek suszonego nawozu krowiego na spodzie miedzianej piramidki. Ułóż kawałki suszonego nawozu krowiego w piramidce w taki sposób, aby umożliwić przepływ powietrza. Nałóż trochę Ghee na mały kawałek nawozu krowiego i podpal go. Włóż palący się kawałek nawozu w środek piramidki. Wkrótce wszystkie kawałki nawozu w piramidce zapalą się. Możesz powachlować dłonią, aby przedmuchać powietrze i wspomóc płomień. Nie dmuchaj jednak w ogień aby bakterie z ust nie przedostały się do niego.

Nie używaj oleju mineralnego ani innych podobnych materiałów do rozpalania ognia. 

O wschodzie i zachodzie słońca ogień powinien palić się już w piramidce. Wtedy bierzesz kilka ziaren ryżu z naczynia lub z lewej dłoni i nakładasz na nie kilka kropli ghee. Dokładnie o wschodzie słońca wypowiedz pierwszą mantrę i po słowie SWAHA dodaj do ognia kilka ziaren ryżu (wystarczy tylko tyle, ile zmieścisz w palcach). Wypowiedz drugą mantrę i po słowie SWAHA dodaj ponownie kilka ziaren ryżu do ognia. Tak kończy się poranna Agnihotra.

O zachodzie słońca zrób to samo, używając wieczornych mantr. Tak wygląda wieczorna Agnihotra.

Jeśli spóźnisz się na czas wschodu lub zachodu słońca, nie będzie to już Agnihotra i nie uzyskasz efektu uzdrawiającego na atmosferę, ani też popiół nie zyska leczniczych właściwości. Po każdej Agnihotrze staraj się poświęcić jak najwięcej czasu na medytację. Możesz siedzieć przy ogniu przynajmniej do momentu, aż zgaśnie. Agnihotra stwarza leczniczą i uzdrawiającą atmosferę.

Tuż przed następną Agnihotrą zbierz popiół i przechowuj go w szklanym lub glinianym naczyniu. Może być stosowany do pielęgnacji roślin lub do produkcji leków medycyny ludowej.

MANTRY W TERAPII HOMA

Wibracje istnieją wszędzie. Jeśli zbadamy to głębiej, okazuje się, że istnieją tylko wibracje. Tam, gdzie występują wibracje, jest również dźwięk. Kiedy wykonujemy poniższe mantry, wydawane przez nas dźwięki aktywują specjalne wibracje, które stworzą specjalną atmosferę. Następnie pojawiają się pożądane rezultaty. Wibracje istnieją we wszystkim, tak więc wszystko może być aktywowane, kontrolowane lub zmieniane poprzez Mantry.

MANTRY AGNIHOTRY

O WSCHODZIE SŁOŃCA

Sooryáya swáhá sooryáya idam na mama

(dodaj do ognia pierwszą szczyptę ryżu po Swáhá

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama  

(dodaj do ognia drugą szczyptę ryżu po Swáhá)

O ZACHODZIE SŁOŃCA

Agnaye swáhá agnaye idam na mama           

(dodaj do ognia pierwszą szczyptę ryżu po Swáhá

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama 

(dodaj do ognia drugą szczyptę ryżu po Swáhá)

Agnihotrę należy wykonywać codziennie o wschodzie i zachodzie słońca. Jeśli się spóźnisz, nie będzie to już Agnihotra i nie otrzymasz pożądanych efektów.

Dokładne godziny wschodu i zachodu słońca (z dokładnością co do sekundy) można znaleźć w internecie, wpisując swój adres na stronie:  https://www.homatherapie.de/en/Agnihotra_Zeitenprogramm.html.

Dostępna jest także aplikacja o nazwie Agnihotra Buddy dla telefonów z Androidem i iPhone’ów. Link do aplikacji znajduje się na tej samej stronie.

Słońce przynosi lub odbiera energię, dając nam możliwości usuwania zanieczyszczeń. To uspokaja świat. Piramidka służy tu jako generator, ogień zaś – turbina.

To właśnie w czasie porannej Agnihotry cała energia elektryczna, wszystkie energie, oraz eter, przyciągane są do piramidki w jej kształcie. O zachodzie słońca energie te są wyrzucane w tej samej formie. Te wielkie fale energii o wschodzie słońca powodują silne działanie oczyszczające na wszystkich poziomach, gdzie tylko dotkną one Ziemi. Agnihotra wzmacnia to oczyszczające działanie w następujący sposób: Fala subtelnych energii niesie ze sobą muzykę. Poranna mantra Agnihotry jest kwintesencją dźwięku owej fali.

Kiedy przygotujecie ogień w opisanej wyżej miedzianej piramidce, wypowiadacie mantry i dodajecie do ognia ryż zmieszany z ghee, wówczas w całej atmosferze powstaje przejście (ang. channel), a PRANA – energia życiowa, zostaje oczyszczona.

Ogromne ilości energii gromadzą się wokół miedzianej piramidki w samym momencie wykonywania Agnihotry. Piramidka to generator, ogień – turbina. Powstaje pole magnetyczne, które neutralizuje negatywne energie, a wzmacnia energie pozytywne.

Kiedy palony jest ogień Agnihotry, pojawia się nie tylko energia ognia. Rytmy i mantry wytwarzają subtelne energie, które są wyrzucane do atmosfery przez ogień. Weźmy również pod uwagę jakość palonych materiałów – to w nich leży pełny efekt uzdrawiający HOMY.

Podczas Agnihotry z piramidki rozchodzą się wielkie ilości energii leczniczej. Wokół roślin podczas powstaje pole energetyczne zwane aurą. W ten sposób rośliny stają się silniejsze i odporne na choroby. Kiedy płomień gaśnie, energia zostaje zamknięta w powstałym popiele. Służy on do przygotowywania różnych leków ludowych.

Mając to wszystko na uwadze, poprzez regularne wykonywanie porannej i wieczornej Agnihotry, tworzymy pozytywny wzorzec energii na wszystkich poziomach.

Badania naukowe – Agnihotra i Radioaktywność

Badania naukowe – Agnihotra i Radioaktywność

Przykład Fukushimy dobitnie pokazał, że skażenie radioaktywne nie jest już czysto hipotetycznym zagrożeniem dla zdrowia wszystkich żyjących istot. Czarnobyl oraz inne wypadki jądrowe powinny były stać się wystarczającymi ostrzeżeniami. Ale obecnie to Fukushima wzywa do pilnej próby każdej z możliwości przetrwania. Poniższy artykuł zawiera bardzo ciekawe informacje na temat efektu Agnihotry i wytworzonego w jej wyniku popiołu na problemy wywołane promieniowaniem jądrowym.  

Podczas przeprowadzania Agnihotry, dym zbiera cząstki szkodliwego promieniowania z atmosfery i na bardzo subtelnym poziomie, neutralizuje ich radioaktywny wpływ. Nic nie zostaje zniszczone, jedynie zmienione (Vasant V. Paranjpe, Homa Therapy – Our Last Chance, p.21).  

Dr. Ulrich Berk (Niemcy) 

 Do tej pory poruszyliśmy kwestie pozytywnych efektów Agnihotry i popiołu z niej pochodzącego na powietrze, ziemię oraz źródła wody. Jednak istnieje jeszcze jedno zagrożenie ekologiczne mające wpływ na te wszystkie sfery, będące wyjątkowo niebezpieczne ze względu na brak możliwości wykrycia go naszymi zmysłami. Jest to radioaktywność. Stała się ona problemem na dużą skalę podczas Drugiej Wojny Światowej, kiedy świat obiegły wieści o fatalnym zniszczeniu Hiroshimy i Nagasaki. Później miało miejsce parę innych wypadków w elektrowniach jądrowych (nie wszystkie dostały się do wiadomości publicznej), najgorszymi z których były Czarnobyl i Fukushima. Ale skażenie radioaktywne wystąpiło również z powodu użycia zubożonego uranu do bomb podczas różnych wojen na całym świecie. Zanieczyszczenie radioaktywne stało się więc globalnym problemem – obecnie Zachodnie Wybrzeże USA przenika wiatr i woda z Oceanu Spokojnego zawierające radioaktywne substancje z katastrofy Fukushimy.   

W przypadku skażenia biologicznego, fizycznego i chemicznego istnieją sposoby na degradowanie szkodliwych substancji. Ale w przypadku substancji radioaktywnej można ją podgrzać, poddać zabiegom chemicznym, walić w nią lub poddać wysokiemu ciśnieniu – a radioaktywność pozostanie bez zmian. Dlatego substancje skażone radioaktywnością zazwyczaj trzeba przechowywać w izolacji przez wiele pokoleń, niektóre z nich nawet przez tysiące lat (w zależności od czasu połowicznego rozpadu zawartych izotopów).  

W skrócie, można stwierdzić, że promieniowanie radioaktywne jest obecnie jednym z większych zagrożeń ekologicznych, a współczesna nauka nie posiada jeszcze rozwiązania. Mając to na uwadze, możliwości Agnihotry oraz Terapii Homa są nadzwyczajne.  

Pierwsze obserwacje 

Pierwsza obserwacja miała miejsce na farmie Homa w Austrii po katastrofie w Czarnobylu.  

Karin Heschl, właścicielka tej farmy pisze: 

“Miałam farmę w Kirchberg on der Raab, Styria w Austrii w 1986 roku kiedy doszło do wypadku w Czarnobylu. Praktykowałam zasady organicznego rolnictwa Homa łącznie z paleniem Agnihotry podczas wschodu i zachodu słońca, cztery godziny dziennie Om Tryambakam Homa oraz 24 – godzinną Homę w czasie pełni i nowiu. Od razu po wypadku w Czarnobylu rząd Austriacki zarządził zbadanie próbek mleka oraz paszy pod kątem radioaktywności.  

Naukowcy byli zaszokowani faktem, że mleko oraz pasza z mojej farmy miały normalny poziom radioaktywności, podczas gdy wszystkie sąsiednie farmy odnotowały o wiele wyższą radioaktywność.” 

Popiół z Agnihotry nas chroni 

Po tej obserwacji naukowcy ze wschodniej Europy zaczęli przeprowadzać eksperymenty badające efekt Agnihotry oraz tworzącego się popiołu na radioaktywność. Prowadzący grupę badaczy fizyk Miro Haber, w wynikach badań stwierdził: 

“W kontekście fizjologicznym, ciało cały czas wymienia elementy (nie komórki). Jest tylko kilka wyjątków jak soczewki w oczach czy niektóre elementy układu nerwowego. Mechanizm tej wymiany elementów w ciele nie jest do końca znany. Do jej przeprowadzenia ciało notorycznie potrzebuje takich elementów jak wapń, miedź, żelazo itp.  Do póki te elementy nie są radioaktywne, ciało funkcjonuje normalnie. Nasze ciało potrafi dobrze sobie radzić z normalną radioaktywnością, która istnieje od milionów lat na naszej planecie. Jednak od czasów wypadku w Czarnobylu, mamy do czynienia z o wiele bardziej wzmocnioną, wytworzoną przez człowieka radioaktywnością. Wiele radioaktywnych elementów jak cez, jod czy żelazo spadło na naszą planetę. Czas połowiczny rozpadu tych izotopów jest znacznie dłuższy w niektórych z nich. Przedostały się z powietrza do ziemi, a stamtąd do jedzenia – sałaty, warzyw, owoców. Wchłaniamy elementy radioaktywne właśnie przez jedzenie. To dlatego, że nasze ciało nie potrafi odróżnić, który element jest radioaktywny a który nie, więc wchłania elementy bez selekcji. Gdy element radioaktywny jest przechowany w ciele, promieniuje przez cały czas (jak latarnia morska) i niszczy komórki w swoim otoczeniu. Ciało reaguje infekcją (w szczęśliwym przypadku radioaktywny element zostaje wyrzucony z ciała) lub reaguje guzem z nowotworem. 

Jak możemy uniknąć wchłaniania radioaktywnych elementów przez nasze ciało? Odpowiedź jest prosta – musimy dać naszemu ciału każdy element w naturalny (nieradioaktywny) sposób. Gdy ciało jest nasycone tymi elementami, każdy radioaktywny element nie zostaje już wchłonięty. Ciało szybko się go pozbywa. Nowo wchłonięte, nieradioaktywne elementy z czasem zaczynają zastępować substancje radioaktywne, które spożyliśmy wcześniej, a które nasze ciało przechowuje. 

Skąd więc mamy pobierać te nieradioaktywne elementy aby chronić nasze ciała? Eksperyment przeprowadzony jakiś czas temu pokazał, że popiół z Agnihotry (który został wytworzony przez około 40 uczestników wg. instrukcji Haber’a) nie był radioaktywny, mimo, że składniki były radioaktywne.

Jak ten mechanizm zamiany radioaktywnych cząstek na nieradioaktywne działa, jeszcze nie wiemy. Nie wyjaśni tego ani współczesna chemia ani fizyka. Ale wynik testu otrzymano za każdym razem z tym samym skutkiem. Popiół z Agnihotry posiada normalną radioaktywność oraz zawiera wszystkie 92 naturalne pierwiastki. W ten sposób wszystkie potrzeby ciała zostają spełnione.

Dlatego zalecane jest wszystkim aby spożyć jedną łyżeczkę popiołu z Agnihotry przed każdym posiłkiem, szczególnie rano. Najprościej byłoby stworzyć tabletki z popiołu, przez co łatwo go będzie spożyć. (ludzie przyzwyczajeni są do spożywania tabletek)”

Popiół z Agnihotry neutralizuje radioaktywność w jedzeniu

Po katastrofie w Fukushimie, został przeprowadzony eksperyment w Instytucie Fizyki w Akademii Nauki w Kijowie na Ukrainie (byłym Związku Radzieckim).

Japoński ryż pochodzący z Fukushimy skażony izotopami Cs-137 oraz Cs-134 (radioaktywność wynosiła około 200Bq/kg) został pobrany w ilości 50g i zmieszany z wodą i popiołem Agnihotry – jedna łyżka na jeden litr wody.

Pomiary spektometryczne mieszanki wody, popiołu Agnihotry oraz radioaktywnego ryżu były przeprowadzone w urządzeniu zwanym “Food Light”, które pozwala zmierzyć poziom radioaktywności w krótkim czasie. Pomiar radioaktywności otoczenia wykazał 8Bq (Becquerel). Pomiar próbki (mieszaniny zawierającej 50g radioaktywnego ryżu) pokazał, że początkowo podczas pierwszego i drugiego dnia pomiaru radioaktywność była na tym samym poziomie, 200 Bq/kg. 

Podczas trzeciego i czwartego dnia radioaktywność spadała do około 160 Bq/kg. 

Następnie pomiar został wstrzymany na około 10 dni. Po tym czasie wrócono do pomiaru – 14go i 15go dnia. 

Podczas tych dwóch dni radioaktywność otoczenia wynosiła 3Bq/kg. Pomiar pokazał, że próbka nie posiadała już radioaktywności – wynosiła ona tyle samo co otoczenie – 3Bq/kg. 

Wynik: Popiół z Agnihotry z wodą całkowicie zneutralizował radioaktywność ryżu z próbki w ciągu 2 tygodni.

Wnioski:

Zalecane jest spożycie popiołu Agnihotry co najmniej trzy razy dziennie, najlepiej przed posiłkami. Korzystne jest również moczenie warzyw i owoców w wodzie z popiołem Agnihotry przez noc, przed posiłkiem.

Planujemy projekt farmy Terapii Homa blisko zniszczonych reaktorów elektrowni Fukushima w Japoni aby sprawdzić jak starożytne techniki mogą pomóc zneutralizować radioaktywność w ziemi, wodzie oraz powietrzu aby przywrócić naturze równowagę.

Badania nad ekologiczną soją homa na Uniwersytecie w Dharwad

Biochemiczna skuteczność Ekologicznego Rolnictwa Homa w  uprawie soi.

Następujące eksperymenty z Agnihotrą i Terapią Homa zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Dharwad, Karnataka, Indie.Opublikowane w Karnataka J. Agric. Sci., 23 (5): 2010 pp. 841-2

Pole eksperymentalne złożone z losowo wybranych poletek z ośmioma różnymi zabiegami przeprowadzonymi w atmosferze Homa. Eksperyment  powtórzony był trzykrotnie podczas sezonu Kharif (monsoon) w 2009 roku w celu przebadania biochemicznego wpływu Ekologicznego Rolnictwa Homa na uprawę soi (JS 335).

soybean.JPGZdrowa uprawa soi, która wykazał zwiększony poziom substancji odżywczych i wyższy plon


Warunki eksperymentu:
Konwencjonalna kontrola (CC) i kontrola bez Homa (CWH) były położone od siebie w odległości 1km. Podstawowym zabiegiem Homa Terapii było traktowanie nasion świeżym obornikiem i moczem krowim.

Agnihotra wykonywana była o wschodzie i zachodzie słońca a ogień Om Tryambakam Homa palony przez 3-4 godziny dziennie. Popiół Agnihotry używany był do otoczkowania nasion i dodany do ziemi przed wysiewem. Biosol, specjalny organiczny nawóz przygotowany z popołem Agnihotry, był używany do zasilenia gleby i dolistnie.

Tabela 1. Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na uprawę soi.
Wzrost organicznego węglaObserwacje:
·         Dzięki zastosowaniu popiołu om Tryambakam homa do otoczkowania nasion oraz dolistnemu opryskom Biosolem osiągnięto zwiększony wzrost roślin, zwiększoną suchą masę liści, ziaren oraz plony łodyg i 100 % wagi nasion
·         Dzięki zastosowaniu popiołu Agnihotry w otoczkowaniu nasion oraz zasilaniu gleby biosolem w porównaniu z grupą kontrolną  zdecydowanie osiągnięto zwiększoną suchą masę łodygi, zwiększoną biomasę i ilość stronków na roślinę. Tam, gdzie w bruzdach zastosowano popiół Homa i Biosol zwiększyła się liczba brodawek korzeniowych oraz ich sucha masa.
·         Dzięki zastosowaniu popiołu homa i biosolu w bruzdach zdecydowanie zwiększyła się ilość makro i mikro elementów w glebie. Zawartość cynku w glebie wzrosła o 151% a aktywność enzymu dehydrogenazy o 233% w porównaniu z grupą kontrolną.
·         Przypadki rdzy i inwazji owadów były znacznie mniejsze (10-30%) po dolistnym zastosowaniu biosolu. Całkowita zawartość białek i oleju zwiększyła się w grupie gdzie zastosowana była Terapia Homa.  Również znacznie zwiększyła się  aktywnść amylazy oraz inwertazy w ziarnach soi dzięki zasilaniu gleby biosolem.

soy1.JPGsoy3.JPGZ lewej: brodawki korzeniowe soi uprawianej konwencjonalnie; Z prawej: dobrze rozwinięte brodawki korzeniowe soi homa


Wnioski:

Zastosowanie rolniczych metody Terapii Homa udoskonaliło:

 • Ilość brodawek korzeniowych
 • Ciężar rośliny
 • Ilość strąków
 • Plon słomy i ziarna
 • Kontrolę nad rdzą roślin
 • Kontrola nad gąsienicami i ćmami Conopomorpha cramerella
 • Wzrost poziomu składników odżywczych i mikroskładników odżywczych
 • Wzrost węgla organicznego
 • Wzrost dostępnego fosforu 

Szczegóły rozprawy:
Autor: KUMARI NAMRATA
Stopień naukowy: magister rolnictwa
Departament: Biochemia Roślin
Uniwersytet Nauki Rolniczych Dharwad
AC, Dharwad-580005 Karnataka State, Indie
Rok złożenia 2010
Numer przystąpienia: Th10019
Biblioteka Uniwersytecka UAS, Dharwad
Promotor: Dr. P.W. BASARKAR

Badania Agnihotry wykonane przez Uniwersytet Rolnictwa Tami Nadu

Badania Agnihotry wykonane przez Uniwersytet Rolnictwa Tami Nadu

Wpływ Agnihotry na plony i jakość zbiorówEkologiczne Rolnictwo Homa daje możliwość znacznego zwiększenia plonów i polepszenia jakości hodowli roślinnej. Zaobserwowano zdolność do regulacji takich problemów jak inwazja owadów czy choróby grzybicze w ekologiczny sposób. Ponadto charakterystyka gleby w znaczący sposób wpływa na plonyw tak, że dzięki tej technice polepsza się dostepność substancji odżywczych dla roślin.

Terapia Homa w rolnictwie powinna szczególnie zainteresować ekologicznych rolników, ponieważ może być ona stosowana wraz z typowymi ekologicznymi praktykami jako niezwykle skuteczna komplementarna metoda.
CEL EKSPERYMENTU:

Wzrost plonów i poprawa jakości Róży, Gerbery, Goździków, ziemniaków oraz kapusty w ekologicznym systemie rolniczym przy zastosowaniu Agnihotry.
Badania zostały przeprowadzone w gospodarstwach Instystutu Rolnictwa (Institute of Commercial Horticulture) oraz Uniwersytetu Rolnictwa Tamil Nadu (Agricultural University) w Indiach.

Eksperymenty dotyczyły następujących metod rolniczych:

·         T1 ekologiczny system rolniczy
·         T2 ekologiczny system rolniczy + Agnihotra
·         T3 konwencjonalny system
·         T4 grupa kontrolna


1). Doświadczenie z Różą odmiany Pasja:

Tabela nr.1 Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na zbiór róży odmiany Pasja
tabela1Rose-experiment

Po lewej: zdrowy okaz róży (odmiana Pasja) uprawianej metodą T2 – ekologiczne rolnictwo z Agnihotrą
Po prawej: okaz róży uprawianej metodą T3 – konwencjonalne rolnictwo, wykazuje obecność pleśni na liściach


Tabela 2. Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na pleśń róży odmiany Pasja
tabela2Wyniki Eksperymentu:

 • Spośród wszystkich czterech metod rolniczych zastosowanych w uprawie róży metoda T2 ekologiczne rolnictwo z Agnihotrą wykazała najwyższą wydajność w produkcji: całkowita waga kwiatów – 21.34g, długość łodygi – 88.98 cm, średnica kwiatu – 7.54 cm, liczba kwiatów na roślinę w ciągu roku – 28.80 sztuk, długość życia kwiatów – 16 dni (Tabela 1).
 •  Metoda ekologicznego rolnictwa z zastosowaniem Agnihotry (T2) wykazała, że róża ma wyższą odporność na choroby.

2). Doświadczenie z kwiatem goździka:

Tabela 3. Wpływ Agnihotry na wzrost i plon goździka odmiany Chipro
tabela3

carnation2.JPG
Zdrowe kwiaty goździka uprawiane metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą


Tabela 4. Wpływ Agnihotry w przypadku choroby fuzaryjnego więdnięcia (Fusarium wilt) goździków odmiany Chipro
tabela4Powyżej: Gnijące korzenie goździka zakażone fuzaryjnym więdnięciem z uprawy konwencjonalnej (T3)


Wyniki eksperymentu:

 •  Przy zastosowaniu metody ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą (T2) hodowla goździka wykazała wyższą wydajność: wysokość rośliny 95.43 cm, długość łodygi 93.24 cm, średnica kwiatu 7.76 cm, liczba kwiatów na roślinę w ciągu roku 9.78, długość życia kwiatów 14,43 dni, w porównaniu z uprawami stosujcymi inne metody (Tabela 3).
 •  Hodowla goździków metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą wykazała wyższą odporność na choroby.

3). Doświadczenie z kwiatem gerbery:

Tabela 5. Wpływ Agnihotry na wzrost i plony gerbery odmiany Ruby Redtabela5Gerbera-DaiseyPowyżej: Zdrowy okaz gerbery z uprawy metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą. Żadnych oznak fuzaryjnego więdnięcia (fusarium wilt) na liściach.Tabela 6. Wpływ Agnihotry w przypadkach czerni krzyżowych i zgnilizny korzenia gerbery odmiany Ruby Red
tabela6

Po prawej: Gerbera z uprawy konwencjonalnej T3 prawie martwa z powodu choroby fuzaryjnego więdnięcia (fusarium wilt)


Wyniki doświadczenia:

 • U gerbery uprawianej metodą ekologicznego rolnictwa wraz z Agnihotrą (T2) zanotowano wyższe wyniki we wszystkich pomiarach (tabela 5).
 • Goździk uprawiany metodą ekologicznego rolnictwa wraz z Agnihotrą (T2) wykazuje wyższą odporność na choroby (tabela 6).


4). Doświadczenie z kapustą

Tabela 7. Wpływ Agnihotry na plony oraz przypadki czerni krzyżowych u kapusty odmiany Questo
tabela7

Cabbage-leaf-spot-mildewPowyżej czernica krzyżowych oraz pleśń na liściach kapusty uprawianej metodą konwencjonalną T3.


Homa-therapy-cabbagePowyżej: zdrowa kapusta uprawiana mtodą ekologiczngo rolnictwa z Agnihotrą T3 bez oznak czerni krzyżowych i pleśni.


Wyniki doświadczenia:

 • W doświadczeniu z kapustą w uprawie metodą ekologiczngo rolnictwa z Agnihotrą ponownie osiągnięto najwyższe wyniki i plony, dodatkowo nie pojawiły się choroby.

Wnioski:

W każdym przypadku metody ekologicznego rolnictwa z zastosowaniem Agnihotry osiągnęły najwyższą wydajność w każdej z kategorii. Wyniki jednoznacznie dowodzą, że Agnihotra jest bardzo skutecznym sposobem na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności bez konieczności stosowania pestycydów, sztucznych nawozów i środków chwastobójczych.