Wpływ Agnihotry na plony i jakość zbiorówEkologiczne Rolnictwo Homa daje możliwość znacznego zwiększenia plonów i polepszenia jakości hodowli roślinnej. Zaobserwowano zdolność do regulacji takich problemów jak inwazja owadów czy choróby grzybicze w ekologiczny sposób. Ponadto charakterystyka gleby w znaczący sposób wpływa na plonyw tak, że dzięki tej technice polepsza się dostepność substancji odżywczych dla roślin.

Terapia Homa w rolnictwie powinna szczególnie zainteresować ekologicznych rolników, ponieważ może być ona stosowana wraz z typowymi ekologicznymi praktykami jako niezwykle skuteczna komplementarna metoda.
CEL EKSPERYMENTU:

Wzrost plonów i poprawa jakości Róży, Gerbery, Goździków, ziemniaków oraz kapusty w ekologicznym systemie rolniczym przy zastosowaniu Agnihotry.
Badania zostały przeprowadzone w gospodarstwach Instystutu Rolnictwa (Institute of Commercial Horticulture) oraz Uniwersytetu Rolnictwa Tamil Nadu (Agricultural University) w Indiach.

Eksperymenty dotyczyły następujących metod rolniczych:

·         T1 ekologiczny system rolniczy
·         T2 ekologiczny system rolniczy + Agnihotra
·         T3 konwencjonalny system
·         T4 grupa kontrolna


1). Doświadczenie z Różą odmiany Pasja:

Tabela nr.1 Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na zbiór róży odmiany Pasja
tabela1Rose-experiment

Po lewej: zdrowy okaz róży (odmiana Pasja) uprawianej metodą T2 – ekologiczne rolnictwo z Agnihotrą
Po prawej: okaz róży uprawianej metodą T3 – konwencjonalne rolnictwo, wykazuje obecność pleśni na liściach


Tabela 2. Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na pleśń róży odmiany Pasja
tabela2Wyniki Eksperymentu:

  • Spośród wszystkich czterech metod rolniczych zastosowanych w uprawie róży metoda T2 ekologiczne rolnictwo z Agnihotrą wykazała najwyższą wydajność w produkcji: całkowita waga kwiatów – 21.34g, długość łodygi – 88.98 cm, średnica kwiatu – 7.54 cm, liczba kwiatów na roślinę w ciągu roku – 28.80 sztuk, długość życia kwiatów – 16 dni (Tabela 1).
  •  Metoda ekologicznego rolnictwa z zastosowaniem Agnihotry (T2) wykazała, że róża ma wyższą odporność na choroby.

2). Doświadczenie z kwiatem goździka:

Tabela 3. Wpływ Agnihotry na wzrost i plon goździka odmiany Chipro
tabela3

carnation2.JPG
Zdrowe kwiaty goździka uprawiane metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą


Tabela 4. Wpływ Agnihotry w przypadku choroby fuzaryjnego więdnięcia (Fusarium wilt) goździków odmiany Chipro
tabela4Powyżej: Gnijące korzenie goździka zakażone fuzaryjnym więdnięciem z uprawy konwencjonalnej (T3)


Wyniki eksperymentu:

  •  Przy zastosowaniu metody ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą (T2) hodowla goździka wykazała wyższą wydajność: wysokość rośliny 95.43 cm, długość łodygi 93.24 cm, średnica kwiatu 7.76 cm, liczba kwiatów na roślinę w ciągu roku 9.78, długość życia kwiatów 14,43 dni, w porównaniu z uprawami stosujcymi inne metody (Tabela 3).
  •  Hodowla goździków metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą wykazała wyższą odporność na choroby.

3). Doświadczenie z kwiatem gerbery:

Tabela 5. Wpływ Agnihotry na wzrost i plony gerbery odmiany Ruby Redtabela5Gerbera-DaiseyPowyżej: Zdrowy okaz gerbery z uprawy metodą ekologicznego rolnictwa z Agnihotrą. Żadnych oznak fuzaryjnego więdnięcia (fusarium wilt) na liściach.Tabela 6. Wpływ Agnihotry w przypadkach czerni krzyżowych i zgnilizny korzenia gerbery odmiany Ruby Red
tabela6

Po prawej: Gerbera z uprawy konwencjonalnej T3 prawie martwa z powodu choroby fuzaryjnego więdnięcia (fusarium wilt)


Wyniki doświadczenia:

  • U gerbery uprawianej metodą ekologicznego rolnictwa wraz z Agnihotrą (T2) zanotowano wyższe wyniki we wszystkich pomiarach (tabela 5).
  • Goździk uprawiany metodą ekologicznego rolnictwa wraz z Agnihotrą (T2) wykazuje wyższą odporność na choroby (tabela 6).


4). Doświadczenie z kapustą

Tabela 7. Wpływ Agnihotry na plony oraz przypadki czerni krzyżowych u kapusty odmiany Questo
tabela7

Cabbage-leaf-spot-mildewPowyżej czernica krzyżowych oraz pleśń na liściach kapusty uprawianej metodą konwencjonalną T3.


Homa-therapy-cabbagePowyżej: zdrowa kapusta uprawiana mtodą ekologiczngo rolnictwa z Agnihotrą T3 bez oznak czerni krzyżowych i pleśni.


Wyniki doświadczenia:

  • W doświadczeniu z kapustą w uprawie metodą ekologiczngo rolnictwa z Agnihotrą ponownie osiągnięto najwyższe wyniki i plony, dodatkowo nie pojawiły się choroby.

Wnioski:

W każdym przypadku metody ekologicznego rolnictwa z zastosowaniem Agnihotry osiągnęły najwyższą wydajność w każdej z kategorii. Wyniki jednoznacznie dowodzą, że Agnihotra jest bardzo skutecznym sposobem na produkcję zdrowej, ekologicznej żywności bez konieczności stosowania pestycydów, sztucznych nawozów i środków chwastobójczych.