Polityka Cookies i Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§ 1. Definicje

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą Homa Holistics Sp.z.o.o.
i posługujący się numerem Regon: 380031233, oraz numerem NIP: 5521722282,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000728651,
z siedzibą ul. Wysoka 151, 34-240 Jordanów i adresem korespondencyjnym ul. Wysoka 151, 34-240 Jordanów,
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
www.agnihotra.pl
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.);
c) Profilowanie – jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się;
d) RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 2.Obowiązki Administratora

1. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne oraz RODO, poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub
uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje
poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym
przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki
Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer
na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w profilowaniu.
4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez
Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach
statystycznych i marketingowych (profilowanie). Informacje te nie zawierają danych
osobowych ani informacji poufnych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania.
5. Użytkownik korzystając z serwisu prowadzonego przez Administratora każdorazowo
informowany jest o wykorzystywaniu plików Cookies i wyraża lub nie zgodę na ich
stosowanie. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na
swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki
internetowej.
6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w
sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to
uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera
obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu.
Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w
plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być
bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) – w
przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z
konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.