Biochemiczna skuteczność Ekologicznego Rolnictwa Homa w  uprawie soi.

Następujące eksperymenty z Agnihotrą i Terapią Homa zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Dharwad, Karnataka, Indie.Opublikowane w Karnataka J. Agric. Sci., 23 (5): 2010 pp. 841-2

Pole eksperymentalne złożone z losowo wybranych poletek z ośmioma różnymi zabiegami przeprowadzonymi w atmosferze Homa. Eksperyment  powtórzony był trzykrotnie podczas sezonu Kharif (monsoon) w 2009 roku w celu przebadania biochemicznego wpływu Ekologicznego Rolnictwa Homa na uprawę soi (JS 335).

soybean.JPGZdrowa uprawa soi, która wykazał zwiększony poziom substancji odżywczych i wyższy plon


Warunki eksperymentu:
Konwencjonalna kontrola (CC) i kontrola bez Homa (CWH) były położone od siebie w odległości 1km. Podstawowym zabiegiem Homa Terapii było traktowanie nasion świeżym obornikiem i moczem krowim.

Agnihotra wykonywana była o wschodzie i zachodzie słońca a ogień Om Tryambakam Homa palony przez 3-4 godziny dziennie. Popiół Agnihotry używany był do otoczkowania nasion i dodany do ziemi przed wysiewem. Biosol, specjalny organiczny nawóz przygotowany z popołem Agnihotry, był używany do zasilenia gleby i dolistnie.

Tabela 1. Wpływ ekologicznego rolnictwa Homa na uprawę soi.
Wzrost organicznego węglaObserwacje:
·         Dzięki zastosowaniu popiołu om Tryambakam homa do otoczkowania nasion oraz dolistnemu opryskom Biosolem osiągnięto zwiększony wzrost roślin, zwiększoną suchą masę liści, ziaren oraz plony łodyg i 100 % wagi nasion
·         Dzięki zastosowaniu popiołu Agnihotry w otoczkowaniu nasion oraz zasilaniu gleby biosolem w porównaniu z grupą kontrolną  zdecydowanie osiągnięto zwiększoną suchą masę łodygi, zwiększoną biomasę i ilość stronków na roślinę. Tam, gdzie w bruzdach zastosowano popiół Homa i Biosol zwiększyła się liczba brodawek korzeniowych oraz ich sucha masa.
·         Dzięki zastosowaniu popiołu homa i biosolu w bruzdach zdecydowanie zwiększyła się ilość makro i mikro elementów w glebie. Zawartość cynku w glebie wzrosła o 151% a aktywność enzymu dehydrogenazy o 233% w porównaniu z grupą kontrolną.
·         Przypadki rdzy i inwazji owadów były znacznie mniejsze (10-30%) po dolistnym zastosowaniu biosolu. Całkowita zawartość białek i oleju zwiększyła się w grupie gdzie zastosowana była Terapia Homa.  Również znacznie zwiększyła się  aktywnść amylazy oraz inwertazy w ziarnach soi dzięki zasilaniu gleby biosolem.

soy1.JPGsoy3.JPGZ lewej: brodawki korzeniowe soi uprawianej konwencjonalnie; Z prawej: dobrze rozwinięte brodawki korzeniowe soi homa


Wnioski:

Zastosowanie rolniczych metody Terapii Homa udoskonaliło:

  • Ilość brodawek korzeniowych
  • Ciężar rośliny
  • Ilość strąków
  • Plon słomy i ziarna
  • Kontrolę nad rdzą roślin
  • Kontrola nad gąsienicami i ćmami Conopomorpha cramerella
  • Wzrost poziomu składników odżywczych i mikroskładników odżywczych
  • Wzrost węgla organicznego
  • Wzrost dostępnego fosforu 

Szczegóły rozprawy:
Autor: KUMARI NAMRATA
Stopień naukowy: magister rolnictwa
Departament: Biochemia Roślin
Uniwersytet Nauki Rolniczych Dharwad
AC, Dharwad-580005 Karnataka State, Indie
Rok złożenia 2010
Numer przystąpienia: Th10019
Biblioteka Uniwersytecka UAS, Dharwad
Promotor: Dr. P.W. BASARKAR