Koronawirus – Jak Agnihotra może pomóc?

Koronawirus – Jak Agnihotra może pomóc?

Wprowadzenie  

Ogólnoświatowa infekcja osobliwym koronawirusem SARS-CoV2 spowodowała problemy, które dotknęły już każdego człowieka. Oczywistym jest, że wszyscy powinniśmy podporządkować się regułom, które mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa – takim jak zachowanie dystansu społecznego, częste mycie rąk itd.  

Co jeszcze możemy zrobić? Uważa się, że tradycyjna Wedyjska Agnihotra oczyszcza atmosferę. Ponieważ jednak koronawirus pojawił się w ostatnim czasie, nie mamy jeszcze wielu dowodów ani naukowych badań, które go dotyczą. 

Agnihotra mogłaby pomóc na trzy różne sposoby:  

 1. Zmniejszyć prawdopodobieństwo bycia zainfekowanym.
 2. Zredukować istniejące choroby (złagodzić istniejące stany chorobowe – ang. pre-existing conditions), a tym samym złagodzić przebieg Covid-19.
 3. Wesprzeć ciało w walce z infekcją. 

1) Zmniejszenie prawdopodobieństwa infekcji 

Pojawiło się bardzo interesujące oświadczenie mieszkającej w Madrycie Elisabeth M., wskazujące, że Agnihotra może pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji koronawirusem. Madryt jest głównym ogniskiem Covid-19 w Hiszpanii (a Hiszpania, poza Włochami, posiada najwięcej zachorowań wśród krajów Europy). W samym Madrycie zmarło z powodu Covid-19 około 4000 osób! 

Elisabeth M. mieszka wraz z partnerem w domu, w którym jeden pokój wynajmowany jest osobie prowadzącej popularną restaurację w Madrycie. W związku z tym, człowiek ten miał kontakt z wieloma osobami (przed kwarantanną). Przeprowadzony przez niego test na koronawirusa okazał się pozytywny, więc zaniepokoja Elisabeth M. wraz z partnerem również poddali się testom. Ich wyniki były negatywne – pomimo, że dzielili razem kuchnię, jedli wspólnie posiłki, korzystali z tej samej łazienki a nawet wspólnie obchodzili urodziny kilka dni wcześniej. 

Lekarz przeprowadzający testy był bardzo zdziwiony, ponieważ koronawirus jest bardzo zaraźliwy – jeśli pozostaje się w bliskich relacjach z osobą zainfekowaną, jest bardzo duże prawdopodobieństwo zakażenia. Jednakże, Elisabeth M. regularnie praktykuje Agnihotrę oraz zażywa codziennie popiół pozostały po paleniu Agnihotry. Wydaje się, że pomogło jej to uniknąć zainfekowania!

Jak to jest możliwe? Spójrzmy, w jaki sposób można zarazić się koronawirusem. Wydaje się, że możliwe są trzy główne drogi zakażenia:

 1. Dotykanie powierzchni (np. klamki od drzwi); wirus pozostaje na powierzchni przez kilka godzin (na metalu 10 godzin lub więcej, na ubraniach ok. 6 godzin)
 2. Droga kropelkowa – poprzez cząsteczki w powietrzu przenoszone przez zarażonych ludzi, którzy kaszlą lub kichają (cząsteczki te pozostają w powietrzu jedynie przez kilka minut – zwykle zachowanie dystansu pomaga)
 3. Poprzez mniejsze cząsteczki, które pozostają w powietrzu przez kilka godzin.

Według Kazuhiro Tateda, przewodniczącego Japońskiego Stowarzyszenie na rzecz Chorób Zakaźnych oraz profesora Departamentu Mikrobiologii oraz Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie Toho w Tokio, w Japonii, należy rozważyć trzecią drogę przenoszenia. 

Jego zespół zaobserwował mikrocząsteczki przy użyciu specjalnych kamer, które pokazały, że owe cząsteczki rozprzestrzeniają się nawet wtedy, gdy ludzie rozmawiają ze sobą lub po prostu znajdują się blisko siebie.  W związku z tym, koronawirus może przenosić się nawet gdy nikt nie kaszle lub kicha. 

Spójrzmy: https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study/ 

 1. Nie wiemy jeszcze czy palenie Agnihotry zmniejszyłoby ilość wirusów na powierzchniach w pomieszczeniu, w którym palenie się odbywa. Sugeruje się badania w tym temacie. 

Co do punktu b) oraz c) – kilka badań wykonanych w różnych instytutach oraz na uniwersytetach pokazują, że liczba bakterii w powietrzu zmniejsza się wielokrotnie tylko dzięki paleniu Agnihotry. Może to samo dotyczy również wirusów? Dobrze byłoby wkrótce to zbadać. Poniżej przedstawione są dowody na zmniejszenie ilości bakterii w powietrzu: 

Ostatnio wykonano następujący eksperyment na Fergusson College w Punie. 

Średniej wielkości płytka została otwarta w pokoju przed i po Agnihotrze, zainkubowana  i pozostawiona  na 24 godziny, aby kolonia bakterii mogła się powiększyć. 

 

Wpływ Agnihotry na liczbę drobnoustrojów.

Stężenie bakterii w powietrzu

Wniosek: Jak wynika z uzyskanych wyników, dym z Agnihotry zmniejsza ładunek mikrobiologiczny w powietrzu.

Zostały wykonane dalsze eksperymenty, żeby zobaczyć wpływ popiołu z Agnihotry na bakterie. Można zauważyć, że wirulencja bakterii została zmniejszona dzięki dodaniu popiołu z Agnihotry:

Zmniejszenie aktywności w tworzeniu pałeczek klebsiella pneumoniae;

Zmniejszenie aktywności hemolitycznej u staphylococcus aureus oraz klebsiella pneumonia;

Zmniejszona odporność na fagocytozę u klebsiella pneumonia, staphylococcus aureus i pseudomonas aeruginoso. 

Wyniki te pokazują, że poddane badaniom patogeniczne bakterie wykazują zmniejszoną wirulencję w kontakcie z popiołem z Agnihotry. (Szczegóły: Pathade/Abhang 2014 oraz Abhang et al. 2015.)

Wyniki te zostały potwierdzone przez inne badania wykonane na Uniwersytecie Rolniczym w Palampur, Himachal Pradesh, w Indiach (Kumari/Punam 2015). Porównano w nich wpływ Agnihotry oraz zwykłego ognia (w którym zostały spalone te same substancje, również w miedzianej piramidce, jednak nie intonowano mantr śpiewanych przy Agnihotrze). Ilość bakterii zmniejszyła się znacznie bardziej w przypadku Agnihotry w porównaniu z ogniem kontrolnym.

W celu replikacji badania, sugeruje się zachować pewną odległość między pomieszczeniami, w których wykonuje się doświadczenie z Agnihotrą oraz ogniem kontrolnym. W powyższym doświadczeniu, oba pomieszczenia znajdowały się obok siebie – Agnihotra potrafi jednak zmniejszyć przyrost bakterii również w sąsiadujących pomieszczeniach:

“Pat Flanagan (amerykański naukowiec) zasugerował fizyczne wyjaśnienie oczyszczającego wpływu ognia Agnihotry wskazując, iż koloidalne cząsteczki ghee oraz nawozu krowiego mogłyby stanowić czynnik chelatujący, przyciągając i wyłapując zanieczyszczenia z powietrza, tak jak woda oczyszczana jest w procesie flokulacji. Wychwycone cząsteczki – jak stwierdził Flanagan – gdy opadną na ziemię, alkalizują ją; a jeśli doszłoby do kontaktu z rośliną, przykleiły się do liści i mogłyby działać jako uwalniający się stopniowo nawóz dolistny. Fizycznie, ze względu na obecność ghee i nawozu, dym zostałby naładowany elektrycznie.”  (Cytat z Tompkins/Bird 1989, str. 254)

Prawdopodobnie to samo stanie się z wirusami, ponieważ przyłączają się one również do aerozoli w powietrzu.

Jony ujemne znane są jako wskaźnik czystego i niezanieczyszczonego powietrza. Agnihotra zwiększa ilość jonów ujemnych w powietrzu. Zadziwiające jest, że palenie zwykłego ognia zmniejsza stężenie jonów ujemnych. Być może zwiększony poziom jonów ujemnych pomaga zneutralizować bakterie i wirusy? Mogłyby to być bardzo interesujące i ważne badania.

Możemy podsumować powyższe punkty stwierdzając, że Agnihotra prawdopodobnie daje nam pewną ochronę przed zarażeniem koronawirusem, potwierdzając wspomniane na początku paragrafu oświadczenie.

 1. W jaki sposób Agnihotra pomaga ludziom zarażonym?

Większość ludzi zarażonych Covid-19 ma jedynie łagodne objawy, nie mając żadnych po ważnych problemów zdrowotnych. Jednak choroba ma cięższy przebieg u ludzi z pewnych grup ryzyka, np. w przypadku ludzi z następującymi chorobami (ang. pre-existing conditions):

 • Choroby serca i wysokie ciśnienie
 • Chroniczne problemy układu oddechowego, np. astma
 • Cukrzyca
 • Nowotwór
 • Osłabiony system odpornościowy

Zaawansowany wiek również wspomniany jest jako jeden z czynników ryzyka. Jednakże, wydaje się, że wiek odgrywa rolę ze względu na postępujące z wiekiem zwyczajne  osłabienie systemu odpornościowego.

Choroby serca i wysokie ciśnienie krwi

Agnihotra pomaga przywrócić poziom ciśnienia krwi do normy. Został wykonany prosty eksperyment, w którym sprawdzono ciśnienie krwi przed i po Agnihotrze. Okazało się, że ciśnienie krwi dzięki doświadczeniu Agnihotry powróciło do normalnego poziomu:

 

Poniżej oświadczenie Magdy Lopez A. (Lima, Peru) dotyczące wyleczenia choroby serca dzięki Agnihotrze:

“Moja matka była bardzo chora, a jej elektrokardiogram 10 lat temu wykazał stan przedudarowy, co oznaczało, że pewna część jej serca była martwa i nie może się odtworzyć. Przez ostatnie 4 lata wykonywałam Agnihotrę nieregularnie. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy, konsekwentnie wykonywaliśmy ją codziennie. Dwa tygodnie temu wykonaliśmy kolejny elektrokardiogram. Lekarz, zapytany o stan przedudarowy, stwierdził: ‘Jej serce jest w doskonałym stanie i nie ma oznak stanu przedudarowego’.

Byliśmy zdumieni, ponieważ jedyną rzeczą, którą robiliśmy, była praktyka Agnihotry oraz podawanie matce popiołu z Agnihotry 3-4 razy dziennie.”

Astma

Astma jest szczególnie ważnym zagadnieniem, ponieważ Covid-19 atakuje głównie płuca. Agnihotra pomaga wzmocnić nasze płuca, tak więc sprawia, że ciało staje się bardziej odporne na schorzenia układu oddechowego. 

Odnotowano wiele przypadków (więcej informacji: www.homahealth.com). Poniżej przykład:

Donna S. (Santa Clarita, California, USA) pisze:

“Byłam bardzo chora. Poszłam do jednego z najlepszych specjalistów na Uniwersytecie Virginia. Pokazał mi zdjęcie rentgenowskie moich płuc, które były całkiem czarne, z wyjątkiem jednego małego 4-centymetrowego punktu, który był jasny. Zaczęłam wykonywać Agnihotrę. W ciągu pierwszego tygodnia przestałam brać wszystkie moje leki na astmę, a w późniejszym czasie również sterydy.

Trzy miesiące później poszłam do lekarza; zrobił zdjęcie rentgenowskie moich płuc. Powiedział: ‘Nie wiem, co Pani zrobiła, ale Pani płuca są zupełnie czyste. Nie potrzebuje Pani więcej żadnego leczenia”.

Fran B. (Wysoka, Polska) pisze:

“Cierpiałam na chroniczną astmę od 11 roku życia. Po 20-stym roku życia moja kondycja pogorszyła się. Ataki astmy często pojawiały się w nocy, w lokalnym szpitalu musiałam otrzymywać tlen i zastrzyki z epinefryny. Czułam że moja astma miała związek z zanieczyszczeniem.

W wieku 25 lat zaczęłam codziennie wykonywać Agnihotrę o wschodzie i zachodzie słońca. Po 2 tygodniach Astma zupełnie zniknęła. Ataki nigdy nie powróciły, od 40 latach nadal nie mam astmy.”

Cukrzyca

Wiele osób zostało wyleczonych z cukrzycy dzięki wykonywaniu Agnihotry oraz stosując popiół z Agnihotry – więcej informacji http://homahealth.com/?s=diabetes

Nowotwory

Diego Lastro R. (Esmeraldas, Ekwador, Ameryka Południowa):

“ Na początku roku 2019, poziom markerów mojego raka prostaty wzrósł. Byłem badany co trzy miesiące, a każde badanie wskazywało, że ich poziom wzrastał z ogromną prędkością. Lekarz zalecił operację. Nauczyłem się wówczas praktyki Agnihotry oraz zacząłem ją wykonywać, a obecnie poziom markerów nowotworowych maleje.”

Kolejne oświadczenie – od Lucii Gertrudis P. (Vinces, Ekwador, Ameryka Południowa):

“Mam 74 lata i mam guza płuc. Zwykłam mieć suchy kaszel, za dnia i w nocy. Nie mogłam spać. Wszystko to zniknęło dzięki Terapii Homa”.

Lekarz Lucii wyjaśnia: “Lucia miała coś w rodzaju mukowiscydozy. Często kaszlała. Nie mogła spać, cierpiała z powodu silnego bólu w plecach oraz w kościach. Ból był tak silny, że podawano jej morfinę, której obecnie już nie potrzebuje”.

Osłabiony system odpornościowy

Zetknęliśmy się z wieloma oświadczeniami ludzi, którzy wyzdrowieli z różnych chorób dzięki wykonywaniu Agnihotry oraz stosując popiół z Agnihotry (więcej informacji m.in. na stronie http://homahealth.com).

 1. Wskazuje to na fakt, że system odpornościowy u człowieka wzmacnia się dzięki Agnihotrze i pozostałemu z jej palenia popiołowi – jest to najważniejsze w przypadku infekcji wirusowej. To samo widzieliśmy u dzieci z wirusem HIV w Mysore (informacje poniżej: 2. Wpływ Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na samego wirusa).

Redukcja stresu i niepokoju

Inną ważna kwestią jest wpływ Agnihotry na nasze umysły. Powszechnie wiadomo, że negatywny stan umysłu – wynikający ze stresu, lęku itp. stanowi czynnik obciążający, wpływając na wszelkie rodzaje chorób. Metody umożliwiające obniżenie poziomu lęku, stresu i niepokoju, dotykających w czasie pandemii koronawirusa wielu ludzi, są nam obecnie bardzo potrzebne.

Myśli, uczucia i wola (intencja) są funkcjami umysłu. Agnihotra, zgodnie z nauką wedyjską, przyciąga, równoważy i harmonizuje PRANĘ. Ponieważ Prana i umysł mogą być uważane za dwie strony jednej monety, pozytywne zmiany w Pranie powodują pozytywne zmiany w umyśle.

A zatem dzięki setkom oświadczeń oraz kilku badaniom dotyczącym zmian w umyśle i sposobie myślenia poprzez regularne wykonywanie Agnihotry, można powiedzieć bez wątpienia, że stres, strach i niepokój są znacznie dzięki niej zmniejszone.

Rezultat w postaci wzmocnienia układu odpornościowego jest zauważalny i godny uwagi.

Wyniki badań wykonanych w Moskwie, w Rosji:

Grupa ludzi uczestniczyła w praktyce Agnihotry regularnie przez dwa tygodnie. Przed i po tym okresie został u nich zmierzony poziom lęku i depresji. Zauważyć można jasno zmniejszenie się obu parametrów.

 

Wyniki badań wykonanych na Uniwersytecie Medycznym w Santiago, Chile:

Zostały utworzone dwie grupy studentów z wysokim poziomem stresu. Poziom stresu zmierzony został dwoma sposobami – w kwestionariuszu oraz poprzez badanie poziomu kortyzolu w ślinie. Obie grupy zostały zaproszone na zajęcia Tai Chi. Uczestnicy nie wiedzieli, że w przypadku jednej z grup w pomieszczeniu sąsiadującym wykonywano Agnihotrę. Wszyscy uczestnicy odczuli ulgę w związku z poziomem stresu, jednak w grupie, dla której wykonano Agnihotrę w sąsiednim pokoju, zauważono znacznie większą redukcję stresu.

 • Przed interwencją
 • Kwestionariusz DASS-21
 • 100% ekstremalny, bardzo wysoki poziom stresu
 • Stres mierzony poprzez poziom kortyzolu w ślinie
 • 100% > 14,7 ng/ml 
 • Przed interwencją B: 28,9 ng/ml       A: 30,6 ng/ml
 • Po interwencji B: 17 ng/ml        A: 22,4 ng/ml

Agnihotra oraz stosowanie popiołu z Agnihotry są więc silnymi narzędziami umożliwiającymi usunięcie lub przynajmniej złagodzenie wszystkich schorzeń (ang. pre-existing conditions) osłabiających nasz system w kontakcie z Covid-19. Podsumowując można stwierdzić, że Agnihotra pomoże w walce z infekcją koronawirusem. 

3) Wpływ Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na samego wirusa

Tak jak wspomnieliśmy na początku, nie wykonano jeszcze badań nad samym koronawirusem. Posiadamy jednak bardzo interesujące badania pilotażowe nad HIV, który również powodowany jest przez wirusa, choć innego rodzaju. W badaniu tym dzieci zarażone wirusem HIV wykonywały Agnihotrę. Każde dziecko wykonywało ją samodzielnie. Po pewnym czasie:

 1. wiremia (ładunek wirusa, ang. viral load) znacząco zmniejszyła się 
 2. wzrósł poziom białka CD-4 
 3. wyraźnie poprawił się stan zdrowia u wszystkich dzieci, wskazując na fakt, że ich system odpornościowy znacząco się wzmocnił.

Poniższy link opisuje całe badanie:

http://vedicresearchinstitute.com/2017/11/06/agnihotra-as-an-inexpensive-method-to-treat-hivaids/

Badanie pilotażowe: Wpływ Agnihotry na dzieci z wirusem HIV

)Zostały wykonane testy laboratoryjne, w których sprawdzano wpływ popiołu z Agnihotry na różne rodzaje wirusów (jednak nie było wśród nich koronawirusa). Do linii komórkowych, w których rozwijał się wirus, dodano wody zmieszanej z popiołem z Agnihotry.

Ilość wirusów zmniejszyła się o 50%. Może nie wydawać się to bardzo dużo, jednak wciąż mogłoby to zrobić różnicę pomiędzy łagodnym a ciężkim przebiegiem choroby (lub pomiędzy brakiem choroby a jej łagodnym przebiegiem).

Można się spodziewać, że w przypadku innych typów wirusów, takich jak koronawirus, moglibyśmy zobaczyć efekty podobne do tych widocznych w badaniach dotyczących HIV oraz innych testowanych wirusów.   

4) Wnioski

Nie mamy jeszcze bezpośrednich dowodów, ale w oparciu o powyższe raporty i rozważania sugeruje się wykonywanie Agnihotry – najlepiej w każdym domu, gospodarstwie domowym – w celu zapewnienia pewnej ochrony w tym szczególnym czasie koronawirusowego kryzysu.

Sugeruje się również przeprowadzenie naukowych badań, takich jak:

 1. Badania pacjentów zakażonych Covid-19 (polegających na wykonywaniu Agnihotry dla tych pacjentów lub przez nich, jeśli są w stanie robić to sami) oraz sprawdzenie rezultatów.
 2. Zmierzenie stężenia koronawirusa w powietrzu w szpitalu, w którym znajdują się pacjenci z Covid-19, przed i po Agnihotrze; jak również sprawdzenie stężenia wirusa na powierzchniach w takim szpitalu – przed i po Agnihotrze.
 3. Zbadanie wpływu Agnihotry oraz popiołu z Agnihotry na koronawirusa w liniach komórkowych.
 4. W związku z faktem, że ochrona pielęgniarek i lekarzy jest obecnie tak ważną sprawą, możemy zaproponować testy wśród tych grup zawodowych.

Bibliografia

Paranjpe V. V. 1989. Homa Therapy – Our Last Chance, Agnihotra Press, Inc., Madison VA, USA.

Abhang et al. 2015, Abhang, P., Patil, M. and Moghe, P.2015. Beneficial Effects of Agnihotra On Environment and Agriculture, International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR) Vol. 5, Issue 2, Apr 2015: 111-120.

Koch 2004, Koch, Monika, Homa Therapy – The Ancient Science of Healing, Madison, VA, U.S.A, 2004. Download available on: www.homatherapy.de. Opisuje jak wykonać różne domowe specyfiki z popiołu z Agnihotry.

Kumari/Punam 2015, Kumari, R., Punam, Panda A.K. and Atul. 2015. Agnihotra Effect on Microbial Contamination of Air. The Bioscan 10(2), 2015, pp. 667-669.

Pathade/Abhang 2014, Pathade, G. R. and Abhang, P. Scientific study of Vedic Knowledge Agnihotra, Bharatiya BouddhikSampada, Quarterly Science Research Journal of Vijnana Bharati 43rd – 44th Issue, February – June 2014.

Tompkins/Bird 1989, Tompkins, P.and Bird, C. 1989. Secrets of the Soil, Harper Collins Publishers, New York.

Strony internetowe:

www.agnihotra.pl (jęż. polski i angielski)

www.homatherapy.org 
www.homahealth.com
www.homafarming.com
www.homatherapie.de
(strona zawiera program internetowy podający czas wykonywania Agnihotry, a także wiele artykułów naukowych)

 CO TO JEST AGNIHOTRA?

Agnihotra, podstawowy leczniczy ogień terapii HOMA, czyli mały ogień przygotowywany w miedzianej piramidce dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca każdego dnia. Agnihotra może neutralizować wpływ zanieczyszczenia na rośliny, zwierzęta i ludzi, a jednocześnie dostarczać substancje odżywcze.

MATERIAŁY POTRZEBNE DO AGNIHOTRY:

 

PIRAMIDKA: Do Agnihotry potrzebujesz miedzianej piramidki o określonym rozmiarze. Miedź jest również przewodnikiem subtelnych energii.

RYŻ: Brązowy ryż. Mocno oczyszczony ryż traci wartość odżywczą, a zatem ryż powinien być nieoczyszczony. Do wykonania Agnihotry należy używać tylko całych, niepołamanych ziaren ryżu. Subtelna struktura energetyczna wokół połamanych ziaren ryżu jest zaburzona i dlatego nie może być użyta do palenia uzdrawiającego ognia Agnihotry.

SUSZONY NAWÓZ KROWI: Weź świeży nawóz krowi. Zrób placki i wysusz je na słońcu. Tak wysuszonego krowiego nawozu należy użyć do palenia ognia Agnihotry.

Nawóz krowi uznawany jest za lek we wszystkich starożytnych kulturach, niezależnie od tego, czy są to Indianie z Ameryki Północnej czy Południowej, Skandynawowie, Europejczycy z Europy Wschodniej czy Zachodniej, Afrykanie czy Azjaci.

GHEE (masło klarowane): Weź trochę masła wyprodukowanego z mleka krowiego, które nie zawiera żadnych dodatków i jest czyste. Podgrzewaj je na małym ogniu. Po odparowaniu wody i pojawieniu się białych stałych cząstek na powierzchni, przelej płyn przez drobne sitko. To, co przejdzie przez sito, to klarowane masło (Ghee). Możemy przechowywać je przez długi czas bez warunków chłodniczych. Ghee jest bardzo wyjątkową substancją leczniczą. Użyte do palenia ognia Agnihotry, działa jako nośnik subtelnych energii. Jest w nim zamknięta potężna energia.

CZAS: Agnihotra praktykowana jest dokładnie o wschodzie i zachodzie słońca każdego dnia. Wygenerowane komputerowo kalendarze wschodów i zachodów słońca z odpowiednimi godzinami dla każdego miejsca na świecie dostępne są dzięki oprogramowaniu opracowanemu w Niemczech.

PRAKTYKA AGNIHOTRY

Kilka minut przed faktyczną godziną wschodu i zachodu słońca powinieneś zacząć przygotowywać ogień Agnihotry w następujący sposób:

Umieść płaski kawałek suszonego nawozu krowiego na spodzie miedzianej piramidki. Ułóż kawałki suszonego nawozu krowiego w piramidce w taki sposób, aby umożliwić przepływ powietrza. Nałóż trochę Ghee na mały kawałek nawozu krowiego i podpal go. Włóż palący się kawałek nawozu w środek piramidki. Wkrótce wszystkie kawałki nawozu w piramidce zapalą się. Możesz powachlować dłonią, aby przedmuchać powietrze i wspomóc płomień. Nie dmuchaj jednak w ogień aby bakterie z ust nie przedostały się do niego.

Nie używaj oleju mineralnego ani innych podobnych materiałów do rozpalania ognia. 

O wschodzie i zachodzie słońca ogień powinien palić się już w piramidce. Wtedy bierzesz kilka ziaren ryżu z naczynia lub z lewej dłoni i nakładasz na nie kilka kropli ghee. Dokładnie o wschodzie słońca wypowiedz pierwszą mantrę i po słowie SWAHA dodaj do ognia kilka ziaren ryżu (wystarczy tylko tyle, ile zmieścisz w palcach). Wypowiedz drugą mantrę i po słowie SWAHA dodaj ponownie kilka ziaren ryżu do ognia. Tak kończy się poranna Agnihotra.

O zachodzie słońca zrób to samo, używając wieczornych mantr. Tak wygląda wieczorna Agnihotra.

Jeśli spóźnisz się na czas wschodu lub zachodu słońca, nie będzie to już Agnihotra i nie uzyskasz efektu uzdrawiającego na atmosferę, ani też popiół nie zyska leczniczych właściwości. Po każdej Agnihotrze staraj się poświęcić jak najwięcej czasu na medytację. Możesz siedzieć przy ogniu przynajmniej do momentu, aż zgaśnie. Agnihotra stwarza leczniczą i uzdrawiającą atmosferę.

Tuż przed następną Agnihotrą zbierz popiół i przechowuj go w szklanym lub glinianym naczyniu. Może być stosowany do pielęgnacji roślin lub do produkcji leków medycyny ludowej.

MANTRY W TERAPII HOMA

Wibracje istnieją wszędzie. Jeśli zbadamy to głębiej, okazuje się, że istnieją tylko wibracje. Tam, gdzie występują wibracje, jest również dźwięk. Kiedy wykonujemy poniższe mantry, wydawane przez nas dźwięki aktywują specjalne wibracje, które stworzą specjalną atmosferę. Następnie pojawiają się pożądane rezultaty. Wibracje istnieją we wszystkim, tak więc wszystko może być aktywowane, kontrolowane lub zmieniane poprzez Mantry.

MANTRY AGNIHOTRY

O WSCHODZIE SŁOŃCA

Sooryáya swáhá sooryáya idam na mama

(dodaj do ognia pierwszą szczyptę ryżu po Swáhá

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama  

(dodaj do ognia drugą szczyptę ryżu po Swáhá)

O ZACHODZIE SŁOŃCA

Agnaye swáhá agnaye idam na mama           

(dodaj do ognia pierwszą szczyptę ryżu po Swáhá

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama 

(dodaj do ognia drugą szczyptę ryżu po Swáhá)

Agnihotrę należy wykonywać codziennie o wschodzie i zachodzie słońca. Jeśli się spóźnisz, nie będzie to już Agnihotra i nie otrzymasz pożądanych efektów.

Dokładne godziny wschodu i zachodu słońca (z dokładnością co do sekundy) można znaleźć w internecie, wpisując swój adres na stronie:  https://www.homatherapie.de/en/Agnihotra_Zeitenprogramm.html.

Dostępna jest także aplikacja o nazwie Agnihotra Buddy dla telefonów z Androidem i iPhone’ów. Link do aplikacji znajduje się na tej samej stronie.

Słońce przynosi lub odbiera energię, dając nam możliwości usuwania zanieczyszczeń. To uspokaja świat. Piramidka służy tu jako generator, ogień zaś – turbina.

To właśnie w czasie porannej Agnihotry cała energia elektryczna, wszystkie energie, oraz eter, przyciągane są do piramidki w jej kształcie. O zachodzie słońca energie te są wyrzucane w tej samej formie. Te wielkie fale energii o wschodzie słońca powodują silne działanie oczyszczające na wszystkich poziomach, gdzie tylko dotkną one Ziemi. Agnihotra wzmacnia to oczyszczające działanie w następujący sposób: Fala subtelnych energii niesie ze sobą muzykę. Poranna mantra Agnihotry jest kwintesencją dźwięku owej fali.

Kiedy przygotujecie ogień w opisanej wyżej miedzianej piramidce, wypowiadacie mantry i dodajecie do ognia ryż zmieszany z ghee, wówczas w całej atmosferze powstaje przejście (ang. channel), a PRANA – energia życiowa, zostaje oczyszczona.

Ogromne ilości energii gromadzą się wokół miedzianej piramidki w samym momencie wykonywania Agnihotry. Piramidka to generator, ogień – turbina. Powstaje pole magnetyczne, które neutralizuje negatywne energie, a wzmacnia energie pozytywne.

Kiedy palony jest ogień Agnihotry, pojawia się nie tylko energia ognia. Rytmy i mantry wytwarzają subtelne energie, które są wyrzucane do atmosfery przez ogień. Weźmy również pod uwagę jakość palonych materiałów – to w nich leży pełny efekt uzdrawiający HOMY.

Podczas Agnihotry z piramidki rozchodzą się wielkie ilości energii leczniczej. Wokół roślin podczas powstaje pole energetyczne zwane aurą. W ten sposób rośliny stają się silniejsze i odporne na choroby. Kiedy płomień gaśnie, energia zostaje zamknięta w powstałym popiele. Służy on do przygotowywania różnych leków ludowych.

Mając to wszystko na uwadze, poprzez regularne wykonywanie porannej i wieczornej Agnihotry, tworzymy pozytywny wzorzec energii na wszystkich poziomach.

Badania naukowe – Agnihotra i Radioaktywność

Badania naukowe – Agnihotra i Radioaktywność

Przykład Fukushimy dobitnie pokazał, że skażenie radioaktywne nie jest już czysto hipotetycznym zagrożeniem dla zdrowia wszystkich żyjących istot. Czarnobyl oraz inne wypadki jądrowe powinny były stać się wystarczającymi ostrzeżeniami. Ale obecnie to Fukushima wzywa do pilnej próby każdej z możliwości przetrwania. Poniższy artykuł zawiera bardzo ciekawe informacje na temat efektu Agnihotry i wytworzonego w jej wyniku popiołu na problemy wywołane promieniowaniem jądrowym.  

Podczas przeprowadzania Agnihotry, dym zbiera cząstki szkodliwego promieniowania z atmosfery i na bardzo subtelnym poziomie, neutralizuje ich radioaktywny wpływ. Nic nie zostaje zniszczone, jedynie zmienione (Vasant V. Paranjpe, Homa Therapy – Our Last Chance, p.21).  

Dr. Ulrich Berk (Niemcy) 

 Do tej pory poruszyliśmy kwestie pozytywnych efektów Agnihotry i popiołu z niej pochodzącego na powietrze, ziemię oraz źródła wody. Jednak istnieje jeszcze jedno zagrożenie ekologiczne mające wpływ na te wszystkie sfery, będące wyjątkowo niebezpieczne ze względu na brak możliwości wykrycia go naszymi zmysłami. Jest to radioaktywność. Stała się ona problemem na dużą skalę podczas Drugiej Wojny Światowej, kiedy świat obiegły wieści o fatalnym zniszczeniu Hiroshimy i Nagasaki. Później miało miejsce parę innych wypadków w elektrowniach jądrowych (nie wszystkie dostały się do wiadomości publicznej), najgorszymi z których były Czarnobyl i Fukushima. Ale skażenie radioaktywne wystąpiło również z powodu użycia zubożonego uranu do bomb podczas różnych wojen na całym świecie. Zanieczyszczenie radioaktywne stało się więc globalnym problemem – obecnie Zachodnie Wybrzeże USA przenika wiatr i woda z Oceanu Spokojnego zawierające radioaktywne substancje z katastrofy Fukushimy.   

W przypadku skażenia biologicznego, fizycznego i chemicznego istnieją sposoby na degradowanie szkodliwych substancji. Ale w przypadku substancji radioaktywnej można ją podgrzać, poddać zabiegom chemicznym, walić w nią lub poddać wysokiemu ciśnieniu – a radioaktywność pozostanie bez zmian. Dlatego substancje skażone radioaktywnością zazwyczaj trzeba przechowywać w izolacji przez wiele pokoleń, niektóre z nich nawet przez tysiące lat (w zależności od czasu połowicznego rozpadu zawartych izotopów).  

W skrócie, można stwierdzić, że promieniowanie radioaktywne jest obecnie jednym z większych zagrożeń ekologicznych, a współczesna nauka nie posiada jeszcze rozwiązania. Mając to na uwadze, możliwości Agnihotry oraz Terapii Homa są nadzwyczajne.  

Pierwsze obserwacje 

Pierwsza obserwacja miała miejsce na farmie Homa w Austrii po katastrofie w Czarnobylu.  

Karin Heschl, właścicielka tej farmy pisze: 

“Miałam farmę w Kirchberg on der Raab, Styria w Austrii w 1986 roku kiedy doszło do wypadku w Czarnobylu. Praktykowałam zasady organicznego rolnictwa Homa łącznie z paleniem Agnihotry podczas wschodu i zachodu słońca, cztery godziny dziennie Om Tryambakam Homa oraz 24 – godzinną Homę w czasie pełni i nowiu. Od razu po wypadku w Czarnobylu rząd Austriacki zarządził zbadanie próbek mleka oraz paszy pod kątem radioaktywności.  

Naukowcy byli zaszokowani faktem, że mleko oraz pasza z mojej farmy miały normalny poziom radioaktywności, podczas gdy wszystkie sąsiednie farmy odnotowały o wiele wyższą radioaktywność.” 

Popiół z Agnihotry nas chroni 

Po tej obserwacji naukowcy ze wschodniej Europy zaczęli przeprowadzać eksperymenty badające efekt Agnihotry oraz tworzącego się popiołu na radioaktywność. Prowadzący grupę badaczy fizyk Miro Haber, w wynikach badań stwierdził: 

“W kontekście fizjologicznym, ciało cały czas wymienia elementy (nie komórki). Jest tylko kilka wyjątków jak soczewki w oczach czy niektóre elementy układu nerwowego. Mechanizm tej wymiany elementów w ciele nie jest do końca znany. Do jej przeprowadzenia ciało notorycznie potrzebuje takich elementów jak wapń, miedź, żelazo itp.  Do póki te elementy nie są radioaktywne, ciało funkcjonuje normalnie. Nasze ciało potrafi dobrze sobie radzić z normalną radioaktywnością, która istnieje od milionów lat na naszej planecie. Jednak od czasów wypadku w Czarnobylu, mamy do czynienia z o wiele bardziej wzmocnioną, wytworzoną przez człowieka radioaktywnością. Wiele radioaktywnych elementów jak cez, jod czy żelazo spadło na naszą planetę. Czas połowiczny rozpadu tych izotopów jest znacznie dłuższy w niektórych z nich. Przedostały się z powietrza do ziemi, a stamtąd do jedzenia – sałaty, warzyw, owoców. Wchłaniamy elementy radioaktywne właśnie przez jedzenie. To dlatego, że nasze ciało nie potrafi odróżnić, który element jest radioaktywny a który nie, więc wchłania elementy bez selekcji. Gdy element radioaktywny jest przechowany w ciele, promieniuje przez cały czas (jak latarnia morska) i niszczy komórki w swoim otoczeniu. Ciało reaguje infekcją (w szczęśliwym przypadku radioaktywny element zostaje wyrzucony z ciała) lub reaguje guzem z nowotworem. 

Jak możemy uniknąć wchłaniania radioaktywnych elementów przez nasze ciało? Odpowiedź jest prosta – musimy dać naszemu ciału każdy element w naturalny (nieradioaktywny) sposób. Gdy ciało jest nasycone tymi elementami, każdy radioaktywny element nie zostaje już wchłonięty. Ciało szybko się go pozbywa. Nowo wchłonięte, nieradioaktywne elementy z czasem zaczynają zastępować substancje radioaktywne, które spożyliśmy wcześniej, a które nasze ciało przechowuje. 

Skąd więc mamy pobierać te nieradioaktywne elementy aby chronić nasze ciała? Eksperyment przeprowadzony jakiś czas temu pokazał, że popiół z Agnihotry (który został wytworzony przez około 40 uczestników wg. instrukcji Haber’a) nie był radioaktywny, mimo, że składniki były radioaktywne.

Jak ten mechanizm zamiany radioaktywnych cząstek na nieradioaktywne działa, jeszcze nie wiemy. Nie wyjaśni tego ani współczesna chemia ani fizyka. Ale wynik testu otrzymano za każdym razem z tym samym skutkiem. Popiół z Agnihotry posiada normalną radioaktywność oraz zawiera wszystkie 92 naturalne pierwiastki. W ten sposób wszystkie potrzeby ciała zostają spełnione.

Dlatego zalecane jest wszystkim aby spożyć jedną łyżeczkę popiołu z Agnihotry przed każdym posiłkiem, szczególnie rano. Najprościej byłoby stworzyć tabletki z popiołu, przez co łatwo go będzie spożyć. (ludzie przyzwyczajeni są do spożywania tabletek)”

Popiół z Agnihotry neutralizuje radioaktywność w jedzeniu

Po katastrofie w Fukushimie, został przeprowadzony eksperyment w Instytucie Fizyki w Akademii Nauki w Kijowie na Ukrainie (byłym Związku Radzieckim).

Japoński ryż pochodzący z Fukushimy skażony izotopami Cs-137 oraz Cs-134 (radioaktywność wynosiła około 200Bq/kg) został pobrany w ilości 50g i zmieszany z wodą i popiołem Agnihotry – jedna łyżka na jeden litr wody.

Pomiary spektometryczne mieszanki wody, popiołu Agnihotry oraz radioaktywnego ryżu były przeprowadzone w urządzeniu zwanym “Food Light”, które pozwala zmierzyć poziom radioaktywności w krótkim czasie. Pomiar radioaktywności otoczenia wykazał 8Bq (Becquerel). Pomiar próbki (mieszaniny zawierającej 50g radioaktywnego ryżu) pokazał, że początkowo podczas pierwszego i drugiego dnia pomiaru radioaktywność była na tym samym poziomie, 200 Bq/kg. 

Podczas trzeciego i czwartego dnia radioaktywność spadała do około 160 Bq/kg. 

Następnie pomiar został wstrzymany na około 10 dni. Po tym czasie wrócono do pomiaru – 14go i 15go dnia. 

Podczas tych dwóch dni radioaktywność otoczenia wynosiła 3Bq/kg. Pomiar pokazał, że próbka nie posiadała już radioaktywności – wynosiła ona tyle samo co otoczenie – 3Bq/kg. 

Wynik: Popiół z Agnihotry z wodą całkowicie zneutralizował radioaktywność ryżu z próbki w ciągu 2 tygodni.

Wnioski:

Zalecane jest spożycie popiołu Agnihotry co najmniej trzy razy dziennie, najlepiej przed posiłkami. Korzystne jest również moczenie warzyw i owoców w wodzie z popiołem Agnihotry przez noc, przed posiłkiem.

Planujemy projekt farmy Terapii Homa blisko zniszczonych reaktorów elektrowni Fukushima w Japoni aby sprawdzić jak starożytne techniki mogą pomóc zneutralizować radioaktywność w ziemi, wodzie oraz powietrzu aby przywrócić naturze równowagę.

Projekt „Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” II

Warsztaty Jogi i Medytacji dla dzieci

Spółka Homa Holistics wzięła  udział w projekcie dofinansowanym ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II.

Projekt jest realizowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym  Spółka otrzymała w grudniu 2018 roku grant na wydanie książki: „Joga i medytacja dla dzieci. Podręcznik redukcji stresu”.

Projekt realizowany przez Spółkę Homa zakłada: wprowadzenie i przetestowanie nowej odpłatnej oferty warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem w celu ekonomizacji działań i nawiązania współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci.

Planujemy w ramach przedsięwzięcia przeprowadzić dwa testowe warsztaty w oparciu książkę: „Joga i medytacja dla dzieci. Podręcznik redukcji stresu.”

Testowe warsztaty dla dorosłych  planowane są pod koniec stycznia 2019 roku a dla dzieci w lutym 2019 roku. W lutym planujemy także wydanie książki.

Warsztaty dla dorosłych zostaną poprowadzone  przez autorkę książki: Parvati – Fran Rosen-Bizberg. Pilotażowe zajęcia dla dzieci odbędą się  w Szkole Waldorfskiej w Bielsku Białej, która jest Partnerem projektu. Poprowadzi je autorka książki wraz z przeszkolonymi wcześniej osobami.

 W przyszłości będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci wg. tego podręcznika.

Zainteresowanych podręcznikiem lub warsztatami prosimy o kontakt. Ulotkę na ten temat zamieścimy w lutym 2019 roku na naszej stronie.

Informacja: Maria tel. 509377867, Asia 513077459

W niedzielę, 27 stycznia, prowadziliśmy pilotażowy warsztat dla nauczycieli “Joga i medytacja dla dzieci”. Zajęcia zostały zorganizowane przez spółkę Homa Holistics w Wysokiej koło Jordanowa. Oto kilka zdjęć z warsztatu. Wkrótce ukaże się drugie wydanie książki “Joga i Medytacja dla dzieci. Podręcznik redukcji stresu”.

Nasze pierwsze w tym roku warsztaty Jogi i Medytacji dla dzieci odbyły się 7 lutego w Waldorfskiej Szkole Podstawowej w Bielsku Białej.
Wyszkoleni przez Fran Rosen-Bizberg nauczyciele wspólnie poprowadzili zajęcia. Ćwiczyliśmy jogę w zabawny i przystępny dla dzieci sposób, robiliśmy ćwiczenia oddechowe połączone z dźwiękiem a na koniec dzieci narysowały piękne Mandale.

Projekt „Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zajęcia i warsztaty dla kobiet w Jurcie

Fundacja Terapia Homa wzięła  udział w projekcie dofinansowanym ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu: „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II.

Projekt jest realizowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym nasza Fundacja Terapia Homa w październiku 2018 roku otrzymała grant na zakup jurty.

Projekt realizowany przez naszą Fundację zakłada: wprowadzenie i przetestowanie nowej odpłatnej oferty warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem w celu ekonomizacji działań i nawiązania współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz kobiet.

Planujemy w ramach przedsięwzięcia przeprowadzić dwa warsztaty na temat: Redukcji stresu i twórczej ekspresji dla kobiet.

Warsztaty planowane są na w okresie od 8 do 20 marca 2019 roku. Przewidujemy każdorazowo udział grupy 8-10 osób.

Warsztaty zostaną poprowadzone  przez naszych nauczycieli: Parvati Rosen-Bizberg i Suwindi Kadir we współpracy z  Moniką Doroszkiewicz z Fundacji „Głos Serca”, która jest Partnerem projektu. 

Przebywanie w jurcie łagodzi stres, wycisza, wzmacnia i regeneruje, dodaje pozytywnej energii, przywraca harmonię. Przeprowadzenie warsztatów w takiej przestrzeni harmonizuje z ich tematem.

Nasze pilotażowe 3-godzinne zajęcia adresujemy do kobiet. Zainteresowane Panie zachęcamy do zgłaszania się na zajęcia. Ulotka wkrótce na naszej stronie.

Zgłoszenia tel. : Maria tel. 509377867, Asia 513077459

Abhay Desai – ekologiczny rolnik Homa z Indii

Abhay Desai – ekologiczny rolnik Homa z Indii

Abhay Mutalik Desai rolnik z południowych Indii z wykształcenia jest chemikiem, jednak jego serce od dawien dawna bije dla rolnictwa. Oto jego historia.

“W 1956 roku mój ojciec kupił 50 arów (0,5ha) ziemi, rozpoczynając tym samym swoją karierę w rolnictwie wykorzystującym sztuczne nawozy. To były lata, kiedy uprawy z wykorzystaniem chemicznych preparatów były nowością w gospodarce Indii. Departament Rolnictwa rozdawał je ZA DARMO, co pozwoliło stać się Indiom czołowym hodowcom niełuskanego ryżu, jednak tylko z użyciem nawozów.
Początek był prawdziwie romantyczny, a pierwszy plon wyniósł 400 worków z jedynie 15 akrów ziemi. Ten początkowy sukces sprawił, że mój ojciec stał się ofiarą uroku intensywnego rolnictwa. Po 1974 (po 18 latach) sytuacja zaczęła się zmieniać i rzeczy przyjęły inny, dramatyczny obrót:

Ze względu na postępujące wylesianie, zmniejszyły się opady deszczu, prowadząc do ekstremalnych susz w ciągu lata. Nadmierne użycie chemicznych nawozów doprowadziło do degradacji gleby, wpływając na jej kondycje, a tym samym na faunę i florę. Efektywność plonów spadała mimo zużycia coraz większych ilości chemikaliów, zasobów wody i siły roboczej. Tak utopijny, nagły sukces rolnictwa ekstensywnego stał się realnym koszmarem. Ziemia umierała, co oznaczało, że i nasze życie stało się zagrożone. To gorzkie doświadczenie otworzyło nam oczy i zmusiło do szybkiego poszukiwania nowych rozwiązań.
Koniec nawożenia, wszystkie organiczne resztki w gospodarstwie przerabiano na obornik, kompost i mulcz i ku naszemu zaskoczeniu, nasze desperackie działania dały efekty w postaci powrotu dżdżownic, a te rozpoczęły własną pracę, tworząc najcudowniejsza glebę jaką mogliśmy sobie wtedy wymarzyć.
W 1999  Shree Vasant Paranjpe zaprosił nas do spróbowania metody rolnictwa na zasadach Homa i od tego momentu koszmar, przez który przeszła cała nasza rodzina ostatecznie się zatrzymał. Jego wiedza i przewodnictwo zmieniło moje spojrzenie na rolnictwo na zawsze. Natychmiast zastosowałem zasady Homa na całych 50 arach naszej ziemi. W ciągu roku cały nasz teren zrekultywował się, dając glebę lepszą niż kiedykolwiek – rośliny stały się zdrowsze i silniejsza przy mniejszych kosztach produkcji, nakładach wody i wkładu pracy.
Nasz pierwszy plon strąków i ziaren wanilii miał największą zawartość (2,9%) waniliny w całych Indiach, był sprawdzany w 2000 roku przez indyjską agencję rządową do spraw regulacji i eksportu przypraw (The Spice Board of India). Uzyskujemy również dobry zysk z uprawy ryżu przy minimalnym wysiłku.

Od tego czasu wielu rolników, agronomów i innych naukowców związanych z agrokulturą odwiedza moje gospodarstwo. Zwykle są zdumieni, jak proste metody zostały w nim zastosowane oraz jak bardzo urodzajne i zdrowe są nasze zbiory.

Podsumowując, nawet jeśli nie potrafimy w tej chwili w pełni wyjaśnić organicznego rolnictwa w stylu Homa z naukowego punktu widzenia, to efekty mówią same za siebie. Wielu rolników z moich zrzeszeń również przyjęło metody Homa, dając sobie szanse na skuteczną ochronę siebie i swoich upraw przed zmianami klimatu, z którymi my wszyscy musimy stawiać czoła, by chronić plony.

Abhay Desai uprawia: zboża, proso, rośliny strączkowe, rośliny oleiste, trzcine cukrową, kurkumę, palma kokosową, warzywa, orzeszki ziemne.

Ważne osiągnięcia:
* 1999: założył pierwsze gospodarstwo Homa w Południowych Indiach
* Jako pierwszy uzyskał certyfikat organicznego gospodarstwa; produkcja produktów z trzciny cukrowej jakości eksportowej w Północnym Stanie Karnarak

*2002: Członek-założyciel i koordynator organizacji pozarządowej – Klubu Żywności Organicznej Organic Food Club (NGO), prowadzonej przez certyfikowanych rolników w obszarze Belgaum

* 2009: Założyciel Funduszu  Venugram Savayava Krishi Parivara w Belgaum

* Główny promotor, organizator certyfikowanego organicznego rynku rolników  “Venugram Organic Fresh” od 2016 roku zaopatrującego w organiczne warzywa, owoce i inne produkty spożywcze ponad 600 rodzin tygodniowo

Nagrody:

2001 Vocational Award (nagroda zawodowa) od Rotary Club z  Belgaum
2003 First Prize & Award  of Dept of Horticulture District Belgaum (Pierwsza nagroda Departamentu do Spraw Ogrodnictwa Belegaum)
* 2004 Krishi Pandit Award od K.L.E School of Agriculture

*2006 Krishi Pandit Award & first prize Govt of Karnataka 2005-06
* 2010 International State Award międzynarodowa nagroda dla gospodarstwa organicznego

*2017 National Award “DHARTI MITRA”  dla najlepszego gospodarstwa organicznego na 19-stym Światowym Kongresie Rolnistwa Organiczego w Delhli (Organic World Congress Delhi)

 

Publikacje:

2004 Importance of sustainable organic farming practices and inputs, ICAR Meerut 2004.
(“Znaczenie praktyk zrównoważonego rolnictwa organicznego.”)

*2005 Fertigation in organic farming and practical approach in Homa Organic Farming at seminar jointly presented to ICAR and University of Agricultural Sciences Dharwad in.                (Irygacja z równoczesnym nawożeniem w gospodarstwach organicznych oraz praktyczne podejście w rolnictwie Homa Organic)

2007 Experiences of Homa Organic Farming international seminar organized by Fivefold Path Mission India and Planning commission of India at Jalgaon 2007.
(Międzynarodowe seminarium organizowane przez Fivefold Path Mission India oraz Planning commission of India w Jalgaon 2007)

Constraints for sustainability of rural livelihood -accepting challenges by organic farmer groups, National Seminar on Farmers, Livelihood and Trade October 2008 at NIAS Bangalore.

* SEZ is it a solution for development National Seminar on SEZ at KLE University Belgaum 2009.

Self Reliance through Homa-Organic Farming at MAHA-ORGANIC Govt of Maharashtra Pune 2009. (Samowystarczalność dzięki ekologicznemu rolnictwiu Homa)

Sustainability with science based Organic agriculture, Homa Organic farming (HOF) Vedic Krishi at AICTEF/QIP short term course on ‘ Green Infrastructure’ IIT KHARAGPUR 2011.
(Zrównoważony rozwój z nauką bazujący na organicznej agrokulturze, ekologicznego rolnictwie Homa)

2012  International Study Tour to China (Mięczynarodowy wyjazd badawczy do Chin) wybrany przez Department of Agriculture, Govt of Karnataka year 2012.