autor: Rory Maher

Siedząc w ciszy i spokoju spoglądam na ogrody i pola: jak wiele się tutaj dzieje! Widoki, zapachy, dźwięki, pachnące kwiaty rozgrzane porannym słońcem, pszczoły zajęte swoją codzienną pracą, śpiew ptaków, trzepot skrzydeł, brzęk owadów.

Poza łąkami soczyście zielony las kołysze się na wietrze. Tyle życia, tyle wzajemnych zależności! Wszystko pozostaje w delikatnej równowadze: warstwa po warstwie, wszystko wzajemnie ze sobą połączone i powiązane. Słońce, pory roku, deszcz. Zwierzęta, dżdżownice, bakterie i grzyby. Życie, śmierć i odrodzenie

W tej równowadze znajduje się człowiek. Jaka jest nasza rola w tym niezwykłym stworzeniu? Pragnę podzielić się z wami tym, co czuję w głębi duszy. Jesteśmy strażnikami Ziemi. Poza naszą osobistą wędrówką, mamy również obowiązek dbać o tę piękną planetę.

Wydaje się jednak, że ogromna część ludzkości zapomniała o tym. A wielu z tych, którzy mają poczucie tego obowiązku, czuje jednocześnie bezsilność wobec systemu, który traktuje świat w odmienny sposób. Nauka i logika rozbiły życie na elementy i odarły stworzenie ze świętości. Technologia i miasta odłączyły wielu z nas od naturalnych cyklów Ziemi, Księżyca i pór roku.

Stworzenie jest doskonałe. A do swojej kreatywnej palety Stwórca dodał szczególny składnik – Miłość. Gdyż tam gdzie jest piękno, jest też Miłość. Tam gdzie jest harmonia i pokój, tam jest Miłość. Duch który przenika całe stworzenie utkany jest z Miłości.

My sami stworzeni jesteśmy z Miłości. Ten sam duch, który przenika całe stworzenie, przenika również nas. A jednak wydaje się, że człowiek ignoruje swoją prawdziwą naturę i zbuntował się przeciwko Matce Naturze.

Patrząc w skali globalnej łatwo jest zobaczyć, że świat oszalał.Niszczymy środowisko, a zależność od gospodarki bazującej na ropie naftowej jeszcze bardziej napędza tą destrukcję. Podczas gdy media negatywnie zabarwiają nasze umysły, podczas gdy  chciwość wielkich korporacji obiera za priorytet krótkoterminowe zyski i gdy zniszczenie naszej planety wisi na cienkim włosku, łatwo poczuć rozczarowanie.

Wszystkie duchowe ścieżki uczą nas o tym, że aby dokonać zmiany w  świecie, my sami musimy się zmienić. Jak może zaistnieć pokój na świecie, jeśli nie ma pokoju w nas samych? Jak możemy zapobiec przemocy i wojnie jeśli nie potrafimy przestrzegać przykazania „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”?.

Ze względu na dramatyczny stan w jakim znajduje się dzisiaj środowisko naturalne, zmiana w świecie musi nastąpić bardzo szybko, a to może stać się tylko wtedy, gdy nasza wewnętrza praca będzie jednocześnie powiązana z działaniem.Aby ocalić naszą planetę potrzebujemy wojowników – wojowników pokoju.

Mahatma Gandhi i Matka Teresa byli wojownikami pokoju. Połączyli oni swoje duchowe życie z działaniem i służbą bliźniemu. Przez swoją wiarę, oddanie, służbę i pokorę przenosili góry. Dzisiaj, potrzebą chwili jest duchowy ekolog.

Istnieje metoda, przywrócona ludzkości w potrzebie chwili, która jednoczy to co duchowe i ekologiczne. Istnieje taka nauka, która może pomóc uzdrowić planetę oraz nasze fizyczne, mentalne i duchowe ciała. Jest to starożytna nauka o Terapii Homa i Agnihotrze. Dzisiaj dzięki Agnihotrze duchowym ekologiem może być działacz na rzecz ochrony środowiska, nauczyciel, prawnik, pielęgniarka czy kierowca autobusu. Każdy bez względu na to skąd pochodzi i czym się zajmuje może wnieść znaczący wkład w ochronę środowiska i tworzenie atmosfery sprzyjającej medytacji, kontemplacji i rozwojowi osobistemu.

Czy chcielibyście mieć możliwość neutralizowania skutków zanieczyszczenia i promieniowania radioaktywnego w atmosferze, glebie i wodzie? Czy chcielibyście uprawiać zdrową żywność bez użycia nawozów sztucznych i herbicydów? Co byłoby gdybyśmy mogli stworzyć środowisko, w którym natura żyje w harmonii i gdzie wibruje miłość. Czy chcielibyście tkać nić życia wokół metody, która jednoczy serca, która daje coś naszej Ziemi zamiast tylko zabierać?

Nauka o Terapii Homa pochodzi z Wed, najstarszej wiedzy znanej ludzkości.  Z tego samego źródła  pochodzi również Ajurweda. Jest to nauka o oczyszczaniu atmosfery przy użyciu specjalnych ogni zharmonizowanych z biorytmami Ziemi. Najważniejsza wśród wszystkich ogni Yajnya jest Agnihotra, niewielki ogień palony w miedzianej piramidce o wschodzie i zachodzie słońca. O tej szczególnej porze dnia planeta zalewana jest falą życiodajnych energii i elektryczności. Ptaki witają magiczny moment wchodu słońca radosną pieśnią. Agnihotra łączy się z subtelnymi energiamii by oczyszczać atmosferę, neutralizować zanieczyszczenie i szkodliwe promieniowanie.

 Terapia Homa zajmuje się praktycznym zastosowaniem Agnihotry i innych ogni w medycynie, ekologicznym ogrodnictwie i rolnictwie, ekologicznym odrodzeniu i psychoterapii. 

Podstawowa idea Agnihotry to: „Uzdrawiaj Atmosferę a uzdrowiona atmosfera uzdrowi Ciebie!”.  

Agnihotra równoważy w atmosferze Pranę, subtelną substancję nazywaną przez chińczyków Chi, która wpływa uspakajająco na umysł i kieruje go ku pozytywnym wzorcom myślowym. Uzdrawiająca energia Agnihotry zostaje zamknięta w otrzymanym po spaleniu popiele. Z tego popiołu, domowym sposobem, można przygotować proste lecz skuteczne leki. Tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło uzdrowienia dzięki zastosowaniu tej starożytnej ajurwedyjskiej medycyny. 

Terapia Homa jest ekologiczną bronią w walce z genetycznie modyfikowanym rolnictwem. Jest to instrument służący do uzdrowienia planety z zanieczyszczenia i promieniowania radioaktywnego w powietrzu, glebie i wodzie. Homa Terapia otacza nas ochronnym pancerzem. Uzbraja nas w lecznicze środki, które działają  w sposób holistyczny i są łatwe w przygotowaniu. Przynosi spokój umysłu i odżywia duszę wibracją miłości. Agnihotra to narzędzie duchowego ekologa. 

Piękno tego ognia polega na tym, że jest on łatwy w wykonaniu. Tysiące ludzi na każdym z kontynentów pali Agnihotrę i dzięki temu znacznie polepsza się ich życie. W dzisiejszych czasach wielu ludzi słucha swego serca i czuje wewnętrzne głos nawołujący do tworzenia intencjonalnych społeczności. Głęboko w duszy czują potrzebę odnalezienia podobnie myślących pionierów, ludzi którzy pragną nowego sposobu życia w harmonii z naturą. I to właśnie dzieje się w naszej ekowiosce Bhrugu Aranya już od prawie dwudziestu lat.

Ekowioska Bhrugu Aranya to ekologiczno-edukacyjny ośrodek i ekologiczne gospodarstwo Homa. Atmosfera tego miejsca przesycona jest wysokimi wibracjami pochodzącymi z codziennie wykonywanych ogni. Jest to również międzynarodowa społeczność, w której każda z osób z zaangażowaniem pracuje nad swoim rozwojem duchowym oraz uczy wielu zastosowań Terapii Homa.

Nasza międzynarodowa społeczność liczy obecnie 15 mieszkańców. Wśród nich są artyści, muzycy, uzdrowiciele, ogrodnicy, zielarze, pisarze, filmowcy, terapeuci, matki, ojcowie, dzieci i starszyzna. Towarzyszą nam również zwierzęta: krowy, pszczoły, psy i koty, kaczki oraz koń o imieniu Sonata. Rozmawiamy między sobą w różnych językach: angielskim, polskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Ale prawdziwy wymiar naszej społeczności obejmuje wielu innych ludzi, bliskich naszym sercom, którzy na całym świecie bezpłatnie dzielą się wiedzą o Terapii Homa i inspirują do nowego stylu życia. 

Ekowioska Bhrugu Aranya jest miejscem wyjątkowym. Mówi się, że jest to najlepiej strzeżony sekret w Polsce. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej ludzi odkryło go i doświadczyło smaku tutejszego życia. Już od samego początku gościliśmy tych, którzy chcieli nauczyć się Agnihotry i Terapii Homa. Wielu odwiedzających doświadczyło uzdrowienia przebywając w atmosferze Homa i pracując w ogrodzie. 

Jako ekowioska zmierzamy ku samowystarczalności a nasze marzenie, które mieliśmy już od dłuższego czasu, zaczyna się wreszcie spełniać. Jest to dla nas czas aby rozpocząć budowę Centrum Światła, gdzie będzie mogło przyjechać więcej osób pragnących doświadczyć życia w ekowiosce i gospodarstwie Homa, nauczyć się Agnihotry oraz otrzymać uzdrowienie. Będą tu odbywały się warsztaty na temat ogrodnictwa i ziołolecznictwa Homa, medycyny Homa, muzykoterapii i artoterapii – rysowania Mandali, wegeteriańskiej kuchni, a także jogi i wielu innych. Przy budowie zostaną użyte naturalne ekologiczne materiały. Będzie to centrum naszej wspólnoty, gdzie będziemy mogli służyć i rozprzestrzeniać wiedzę o Terapii Homa. 

Na wszystkich poziomach naszej ukochanej planety zachodzi wielka zmiana. Od wieków czasy te były przepowiadane w wielu kulturach. Są to czasy zarówno gwałtownych przeobrażeń i wstrząsów jak i wielkiej odnowy i ruchu w kierunku światła.

Ramię w ramię, jako jedno serce, stańmy się wojownikami pokoju i zasiejmy w atmosferze ziarna miłości. Nie jesteśmy bezsilni. Strażnicy Ziemi powracają.