Wiedza pochodząca z Wed naucza, iż wokół ognia Homa tworzy się oczyszczona energia. Na to pole energetyczne wpływ ma energia ludzi, którzy gromadzą się wokół ognia.

Aby zachować czystość tego delikatnego pola energii ognia Agnihotry (lub innego ognia Homa) należy przestrzegać zasad i nie zbliżać się do ognia gdy nasze własne pole energii jest zaburzone – jak na przykład w przypadku wysokiej gorączki lub krwawienia. Jeśli dojdzie do skaleczenia nie wykonujemy agnihotry dopóki płynie krew. Można użyć popiołu z Agnihotry do zatrzymania krwawienia, który swoimi właściwościami szybko je powstrzyma.

Ta sama zasady dotyczy kobiecych cykli miesięcznych. Podczas menstruacji kobiety otoczone są energią w kształcie spirali, która kieruję się spirali ku Ziemi. Agnihotra tworzy energię, która płynie w przeciwnym kierunku, w górę, do atmosfery, również w kształcie spirali. Obie te energie są oczyszczające, jednak ich siły działają w przeciwstawnych kierunkach, przez co neutralizują się nawzajem. Dlatego też podczas menstruacji, kobiety powinny powstrzymać się od wykonywania Agnihotry i innych ogni Homa. W ten sposób kobiety również chronią swój cykl.

Podobnie, jeśli kobieta właśnie urodziła, nie powinna wykonywać Agnihotry póki krwawienie nie ustanie.

Wiele starożytnych kultur znało wpływ delikatnych energii na atmosferę.
Stąd właśnie wynikało wprowadzanie podobnych wyjątków, w których należy powstrzymać się od prowadzenia lub uczestnictwa w różnych ceremoniach. Współczesne społeczeństwa dopiero od całkiem niedawna zaczynają odkrywać funkcjonowanie subtelnych energii i ich oddziaływanie.

Agnihotra jest nauką o oczyszczaniu atmosfery, nauką o subtelnych energiach i jako taka podlega uniwersalnym prawom.