Przyszłe polskie ekologiczno-edukacyjne Centrum Uzdrawiania

Centrum Światła jest projektem stworzonym przez naszą wspólnotę w 2010 roku. Bedzie ono, jako ekologiczne centrum, miejscem dla warsztatów promujących przyjazne dla środowiska rozwiązania, naturalne sposoby leczenia i edukację. Zostanie zbudowane z naturalnych i ekologicznych materiałów.

Centrum Światła powstanie w ramach ekowioski Bhrugu Aranya i pozostanie z nią w symbiotycznej relacji. Centrum zapewni środki na wsparcie rozwijającej się społeczności poprzez działalność produkcyjną i usługową. Jednocześnie ekowioska Bhrugu Aranya będzie praktycznym przykładem ekologicznie zrównoważonego życia. Centrum Światła wspólnie z Bhrugu Aranya stworzą wspaniałą przestrzeń dla masowej edukacji na temat w korzyści płynących ze zdrowego stylu życia w Homakulturze.

Zarówno Centrum Światła jak i ekowioska Bhrugu Aranya są projektami rozwijanymi przez Fundację Terapia Homa – polską ekologiczno-edukacyjną niedochodową organizację. Aby zrealizować ten wspaniały projekt  potrzebne są fundusze. Jeśli chciałbyś wspomóc nas darowizną na budowę Centrum Światła oraz dalszy rozwój ekowioski Bhrugu Aranya wejdź na stronę:  http://www.centre-of-light.org/

Przyszłe Polskie Ekologiczno-edukacyjne Centrum Uzdrawiania

Centrum Światła jest projektem stworzonym przez naszą wspólnotę w 2010 roku. Bedzie ono, jako ekologiczne centrum, miejscem dla warsztatów promujących przyjazne dla środowiska rozwiązania, naturalne sposoby leczenia i edukację. Zostanie zbudowane z naturalnych i ekologicznych materiałów.

Przyszłe polskie ekologiczno-edukacyjne Centrum Uzdrawiania

Centrum Światła jest projektem stworzonym przez naszą wspólnotę w 2010 roku. Bedzie ono, jako ekologiczne centrum, miejscem dla warsztatów promujących przyjazne dla środowiska rozwiązania, naturalne sposoby leczenia i edukację. Zostanie zbudowane z naturalnych i ekologicznych materiałów.

Centrum Światła powstanie w ramach ekowioski Bhrugu Aranya i pozostanie z nią w symbiotycznej relacji. Centrum zapewni środki na wsparcie rozwijającej się społeczności poprzez działalność produkcyjną i usługową. Jednocześnie ekowioska Bhrugu Aranya będzie praktycznym przykładem ekologicznie zrównoważonego życia. Centrum Światła wspólnie z Bhrugu Aranya stworzą wspaniałą przestrzeń dla masowej edukacji na temat w korzyści płynących ze zdrowego stylu życia w Homakulturze.

Zarówno Centrum Światła jak i ekowioska Bhrugu Aranya są projektami rozwijanymi przez Fundację Terapia Homa – polską ekologiczno-edukacyjną niedochodową organizację. Aby zrealizować ten wspaniały projekt  potrzebne są fundusze. Jeśli chciałbyś wspomóc nas darowizną na budowę Centrum Światła oraz dalszy rozwój ekowioski Bhrugu Aranya wejdź na stronę:  http://www.centre-of-light.org/

Przyszłe Polskie Ekologiczno-edukacyjne Centrum Uzdrawiania

Centrum Światła jest projektem stworzonym przez naszą wspólnotę w 2010 roku. Bedzie ono, jako ekologiczne centrum, miejscem dla warsztatów promujących przyjazne dla środowiska rozwiązania, naturalne sposoby leczenia i edukację. Zostanie zbudowane z naturalnych i ekologicznych materiałów.

Video Player